Raketter og Russland

RAKETTFORSVAR: Jeg er glad for anledningen til å komme med en replikk til lederartikkelen 08/03 om rakettforsvar. Det har vært mye forvirring omkring denne saken, og jeg ønsker å bidra med noen punkter til overveielse for leserne. Dagbladet skriver at «Russland har allerede sagt klart fra om hva de mener.» Det er sant, og jeg vil i all beskjedenhet anbefale et kritisk blikk på så vel sakens realiteter som hva Russland har sagt. Vi går inn for å installere en sørvendt radar i Tsjekkia og 10 avskjæringsraketter i Polen for å forsvare mot en trussel fra fiendtlige aktører i Midtøsten. Installasjonen er av utelukkende defensiv art, og avskjæringsrakettene vil ikke være utstyrt med stridshoder.

PÅSTANDENE om at disse installasjonene egentlig er rettet mot Russland er urimelige. Avskjæringsrakettene vil ikke være i stand til å avskjære missiler fra Russland. Plassering i Sentral-Europa er optimalt for å møte trusler fra Midtøsten, men en umulig plassering for å avskjære missiler som kommer fra et mer nærliggende område, f.eks. Russland. Forøvrig har ti avskjæringsraketter ingen betydning i forhold til Russlands store arsenal, og det vet Russland utmerket godt. Denne planen er utarbeidet etter intensive konsultasjoner med allierte og med Russland. Vi har drøftet dette med Russland mer enn 10 ganger bare i løpet av det siste året. Iran og andre nasjoner forsøker å utvikle missiler som har rekkevidde til å true hele Europa og USA. Forsvarssystemer tar tid å bygge, og skal de bli effektive er det viktig å komme tidlig i gang.

RAKETTFORSVAR bør ikke ses isolert. Vi fortsetter med diplomatiske virkemidler å påvirke i FN og andre steder til å ta den iranske trusselen og spredningen av atomvåpen på alvor. Dette utelukkende defensive og meget begrensede initiativet er et supplement til det øvrige arbeidet, og utgjør på ingen måte en fare for et nytt våpenkappløp eller en trussel mot Russland. Vi verdsetter vårt samarbeid med Russland på en hel rekke områder, fra Nord Korea til Iran, og har ingen interesse av en ny kald krig. Vi setter pris på seriøs debatt om rakettforsvar, og respekterer synspunktene til våre allierte. Imidlertid synes vi det er viktig at avisens lesere får fakta på bordet. Det å påstå at et lite, defensivt system som er rettet mot Midtøsten på en eller annen måte truer Russland, gjør det ikke mer sant. Leserne vil kanskje ønske å se forbi retorikken når de tar saken opp til seriøs diskusjon.