NORSK TALE: Filmer som «Istid»- og «Madagaskar»-filmene ville blitt rammet av konflikten mellom Norsk Skuespillerforbundet og studioene som dubber kino- og tv-filmer dersom de skulle bli dubbet denne våren - og hvis det ikke blir løsning i konflikten. Foto: Fra filmen «Madagaskar»
NORSK TALE: Filmer som «Istid»- og «Madagaskar»-filmene ville blitt rammet av konflikten mellom Norsk Skuespillerforbundet og studioene som dubber kino- og tv-filmer dersom de skulle bli dubbet denne våren - og hvis det ikke blir løsning i konflikten. Foto: Fra filmen «Madagaskar»Vis mer

Rammer barne- og tegnefilmer

Skuespillerene vil boikotte studioene som dubber kino- og tv-filmer.

Norsk Skuespillerforbunds medlemmer vil gå til boikott av SDI Media og Dubberman dersom studioene gjennomfører kutt i satsene for dubbing.

Tv-kanaler som NRK, TV2, Nickelodeon, Cartoon Network og Disney Channel blir rammet.

- Det samme gjelder barne.- og animasjonsfilmer som kommer på kino, sier Skuespillerforbunds leder Hauk Heyerdahl til Dagbladet.

Stått stille i 20 år Bakgrunnen for boikottvarslet er at de to studioene i forrige uke gikk ut med likelydende informasjon om 13 prosent reduksjon i timesatsen for dubbing, gjeldende fra april.

Norsk Skuespillerforbund reagerer både på at allerede beskjedne satser skal reduseres og måten dette skjer på.

- Satsene har stått stille i over 20 år, sier Heyerdahl, som på vegne av sine kolleger ikke vil finne seg i en slik varslet lønnsreduksjon.

Sterke reaksjoner Et av studioene har i ettertid begrunnet honorarreduksjonen med at andre aktører benytter en lavere sats. NSF påpeker at en samordnet opptreden fra dominerende aktører kan rammes av konkurranseloven.

- Forslaget i kutt av lønn har vakt sterke reaksjoner hos våre medlemmer, sier Heyerdahl.

Norsk Skuespillerforbund har i lengre tid forsøkt å få til en bransjeavtale for dubbingarbeid, og har avtale med tre andre byråer. Men selv med utgangspunkt i satsene de to studioene opererer med i dag, har verken SDI Media eller Dubberman villet inngå avtale.

Skuespillerforbundet kan ikke lenger godta at oppdragsgiverne alene skal bestemme hva som er rimelig kompensasjon for arbeid vi utfører, sier Heyerdahl.

Satsene skal opp Skuespillerforbundet mener at satsene skal opp, ikke ned. Til sammenligning ligger totalsatsen i danske avtaler 40 prosent over gjeldende norske satser.

Forbundets krav er:

1. At de to studioene ikke iverksetter varslet reduksjon av timesatsen.
2. At de to studioene erklærer villighet til å innlede forhandlinger med Norsk Skuespillerforbund om vilkår for dubbingarbeid.

Svarfristen er satt til 22. mars. Dersom kravene ikke imøtekommes, vil boikott iverksettes fra og med 2. april 2013.

Dubberman ønsker ikke å kommentere saken overfor Dagbladet.

10.12.2012 OSLO.  Hauk Heyerdahl.

Foto: Anders Grønneberg/ Dagbladet
10.12.2012 OSLO. Hauk Heyerdahl. Foto: Anders Grønneberg/ Dagbladet Vis mer