MÅNEDENS POET: Anne Grete Bærheim ble månedens poet i januar. Foto: ROLF ØIEN
MÅNEDENS POET: Anne Grete Bærheim ble månedens poet i januar. Foto: ROLF ØIENVis mer

Råolja er dyrefossiler som blir vekket til liv

I månedens beste dikt.

(Dagbladet.no): Det hviler en nesten uhyggelig stemning over årets første vinnerdikt på Diktkammeret.

Anne Grete Bærheim (40) har skrevet det mest spennende diktet i januar, mener juryen.

«de har vært her igjen» forteller om noen underlige vesener som kommer opp fra havet om natta og går gjennom gatene.

Har vekket fossilene
- Diktet begynte med at jeg så noen oljeflekker på asfalten. «De» i diktet er fossiler av dyr som levde for lenge siden, og som har blitt til råolja som blir pumpet opp i Nordsjøen. På sett og vis har vi vekket dem, har jeg tenkt, sier Bærheim til Dagbladet.no.

Hun bor på Bryne og har skrevet dikt i omkring åtte år, og har vært månedens poet flere ganger før. I 2005 gjorde hun også noe mange andre Diktkammeret-medlemmer drømmer om - hun ga ut sin egen diktsamling, «Kokongtid».

- Å skrive for meg er som å puste, og formålet er å sette ord på noe som ikke kan uttrykkes på andre måter, forteller hun.

- Alt mulig inspirerer meg, blant annet landskapet her på Jæren, når tåka siger inn fra sjøen, og alt får noe gåtefullt og drømmeaktig over seg.

Kan la tekster ligge i et år
Bærheim er opptatt av estetikk. Foruten poesi, er hun også interessert i filosofi, arkeologi og billedkunst. Hun har tatt eksamen i stil og kunsthistorie, og har gått på tegneskole i to år.

- Hvordan jobber du med diktene dine?

- Jeg lar dem ligge litt, før jeg leser gjennom dem med kritisk blikk, og noterer hva jeg er fornøyd med, og hva jeg ikke er fornøyd med. Deretter prøver jeg å forbedre det jeg ikke er fornøyd med, forteller hun.

- Av og til går det helt greit, andre ganger må jeg la en tekst ligge i opptil et år før jeg kommer videre. Andre ganger velger jeg en helt annen innfallsvinkel, og skriver om igjen hele diktet. Da ser jeg kanskje noe nytt, noe annet, som setter igang andre dikt.

- Hva er et godt dikt, etter din mening?

- Det er så mange ting jeg synes kjennetegner et godt dikt, som gode metaforer, fortetting og linjedeling. Men også at det får meg til å se ting på en ny måte, sier hun.

Juryens kommentar:
Kva særskilde verkemiddel har ein i poesien, i form av det vesle diktet, til å løfta fram vesentlege mellommenneskelege spørsmål på ein måte som gjev oss ei anna oppleving av desse enn krigstypane på tabloide førstesider?

Månadens utvalde dikt får meg til å svara: den lågmælte undringa.

Ja, eg veit at det lågmælte, varsame og kjenslevare, er ein kvalitet ved norsk poesi som det er lett å parodiera og ironisera over. Og sjølvsagt kan ein stille kvalifiserte spørsmål over den akademiske brillekanten om kva slags målbare endringar ein tenkjer seg å oppnå gjennom tekstar som dette.

Men likevel; det er her poesien for det meste opererer, ved å overføra det " mångtydigas exakthet" frå ein skrivar til ein einskild lesar. Kva er det slags skapningar som kan ha grunn til å koma opp frå havbotnen der boreriggane står, gå gjennom gatene og, ser eg for meg, fram til menneska sine bustadar og bygg. Eg tenkjer meg ut frå mi oppleving av diktet, at dette skjer i timane før daggry, dei oljeflekkaktige spora deira ligg framleis att når me kjem ut. Kva vil dei, kva tenkjer dei om oss. Og kvifor er det at dei ikkje bare har vore her og gått, men gjort det som står i tittelen, dei har vore her igjen? Det ligg att noko etter dei. Og kvar ein av oss må sjølv leita oss fram til desse skapningane i vår indre marine mytologi, og finna svar på det som diktet lar bli hengjande i "den merkelige tynne luften".

For juryen: Helge Torvund
I juryen satt også Maria Børja og Marie L. Kleve

Diktkammeret er Dagbladet.no sitt forum for diktskriving. Her kan du skrive egne dikt, og kommentere andres.
Du finner Diktkammeret her.

Dersom du er skoleelev (til og med videregående), kan du bruke Skolekammeret.
Det finner du her.

Her kan du se hvilke andre dikt som ble nominert i januar.