Rapport fra Skoddeheimen

Dyktig utført tekstmontasje, med knepent innhold.

Med de bedrevitende kommentarene «Vi veit best! Det har vi alltid gjort», åpner Olaug Nilssens andre roman, «Vi har så korte armar». Fortellerstemmen er lagt til to unge jenter, som har flyttet fra den tenkte bygda Skoddeheimen til Bergen.

Spionerer

Her driver de og kikker inn i vinduene til folk, spionerer på sambygdingene sine og er bygdesladderens forlengede arm i Vestlandets hovedstad. Jentenes nådeløse tilstandsrapporter levner ingen tvil: her er det Janteloven som rår. Det er særlig Ølgjær og Liv som får unngjelde i sine ny-startede liv som «bondestudenter» i Bergen. Det er ikke lett for dem å tilpasse seg, selvtilliten har slått sprekker etter en oppvekst i et gjennomsiktig bygdemiljø, og begge mangler urban utrustning. Ølgjær isolerer seg og Liv drikker for mye alkohol. Handlingen strekker seg ikke stort lenger enn som så. Historien i seg selv er derfor noe slunken og gir ikke resonans utover det at det er vanskelig å komme fra bygda og skulle etablere seg i byen.

Nærkontakt

Derimot strekker det formelle uttrykket seg lenger enn langt. Romanens kvalitet ligger i en spennende komposisjon. Ulike tekstfragmenter finner sitt uttrykk i henholdsvis dagboksnotater, dikt, salmer og dramatisk diktning. Nilssen lager en bastardbok, der formmangfoldet tross alt gir et originalt bilde av forholdet mellom bygd og by, ung og voksen, oss og de andre. Nilssen er på samme tid fjern og nær i sine tilstandsrapporter. Med det overveiende muntlige språket, med setninger som «Ho er så raud i fjeset, at» og «Nei, no rotar eg», kommer hun i nærkontakt med sine personer og med leseren. Samtidig er tonen ofte både ironisk og sarkastisk, og dermed distansert. Ironien rammer først og fremst Jantelovens budbringere, det sneversynte bygdefolket.

Nilssens to romanutgivelser er i slekt hva angår persongalleri og formlek. Debuten pekte i en mer surrealistisk retning, og forfatteren har tjent på å anvende det eksperimentelle i mer realistisk lei. Det gir oss håp om at vi kan forvente ytterligere kvalitet fra Nilssen i framtida.