Rapport til stryk?

UTDANNING: Anniken Huitfeldt bedømmer Civita-rapporten om høyere utdanning til stryk. Den bør «legges i skuffen» og glemmes. Hun hevder den bygger på «forutbestemte oppfatninger» og «reaksjonære holdninger» med «tendensiøs kildebruk» som fører til «fordreide konklusjoner». Dette er et rabiat politisk angrep på en rapport som var ment som en bekymringsmelding om tilstandene i norsk høyere utdanning, basert på bekymrede professorer, lærere og industriledere, underbygd med de tall som foreligger.

MENER ANNIKEN Huitfeldt at det ikke er noen grunn til bekymring? Hva underbygger hun i så fall denne sorgløshet med? Hennes innlegg er jo kjemisk renset for slik dokumentasjon. Kom med slik dokumentasjon. Det er den som er interessant. Spar oss for mer patetisk politisk retorikk.