Ras av bokpremier

Juryen er overveldet over kvaliteten på bidragene som har kommet inn til urettferdighetskonkurransen. Den velger derfor å premiere hele 16 bidrag med bøker. Her kan du lese hvorfor vi har valgt disse bidragene.

«Når de gamle skal dø» av France Amore. Kategori: Dikt

France Amore har satt sammen to setninger med ordrim. Bildet av en gammel rein som trekker seg ut av flokken, og de gamles uverdige situasjon i Norge fungerer godt. På samme måte som de gamle sett utenfra kan regnes som «flokkdyr» handler det også her om enkeltskjebner når man skiller ut den ene.

Les diktet

«Det som er ditt» av Guro Andreassen. Kategori: Dikt.

Dette diktet har en fin rytme og et driv i seg. «Blå munn» fungerer som en metafor for døden. Hatet som beskrives i diktet rykker nærmere ved at det mot slutten referes direkte til leseren «Er det som er ditt». Diktet stiller også et viktig spørsmål «Er mennesket fritt?» Diktet vil også bli publisert i boka «Materialisme - lesestykker for framtida», som deles ut til alle videregående skoler i desember 2002.

Les diktet

«Vestens fanger» av Anne K. Harkestad. Kategori: Dikt

Et drømmeaktig dikt som åpner for flere tolkninger. Det er imponerende når man klarer å snakke med et abstrakt språk, men likevel indirekte setter ord på urettferdigheten i verden. «Skråg av menneskeliv/svever i denne luften» - her er det som om all verdens elendighet er inne i hodet på oss mentalt. Særlig siste linje setter et sterkt og fint punktum. Diktet vil også bli publisert i boka «Materialisme - lesestykker for framtida», som deles ut til alle videregående skoler i desember 2002.

Les diktet

«Døden si gruve» av Kokken Tor. Kategori: Novelle

Dette er et fyrverkeri av en fortelling. Forfatteren viser sosialt engasjement, mot, fantasi og en boblende fortellerglede.

Forfatteren viser også stort politisk engasjement. På en fengslende og original måte beskriver han den urettferdigheten som oppstår når arbeidere undertrykkes og et folk er fratatt alle menneskerettigheter. Han pakker sitt budskap inn i en fiktiv framtidshistorie som til tider tar helt av, og det et er nettopp overdrivelsene og råskapen i fortellingen som gjør at leseren lar seg rive med. Forfatteren er modig og kan nok risiskere å fornærme enkelte lesere, men dette mener juryen er et mot som må til for å bli en dyktig forfatter.

Les novellen

«Falskt» av Ragnhild. Kategori: Novelle.

To historier er knyttet sammen på en tankevekkende og orginal måte. Begge historiene er svært godt skrevet og vitner om en glimrende evne til å observere og beskrive detaljer. Den ene historien handler om en jente som bryr seg fint lite om problemer og mennesker på andre siden av kloden, mens det er mye viktigere at maskaraen og sminken sitter pent før hun skal på skolen. Den andre historien gir oss et sterkt møte med en menneskeskjebne, en ung kvinne i Afrika. Historien såvidt blir nevnt i en bisetning i den første historien; den flimrer da forbi i en dagnsnyttsending som jenta med maskaraen 'hører' men likevel ikke hører... Et snedig grep som veldig tydelig viser hvor lett det er å bare være seg selv nok. Kontrasten mellom de to historiene er sterk og effektfull. Forfatteren viser engasjement, hjertevarme og mye selvinnsikt på vegne av unge mennesker i den rike del av verden, som altfor lett glemmer den urett som ikke rammer dem selv.

Les novellen

«Hvis han var min bror» av Chris. Kategori: Dikt

Et dikt fullt av hjertevarme og medmennesklighet. Diktet er alvorlig, men likevel med humor. Istedet for å bruke store pompøse ord, griper dikteren fatt i de små nære ting som alle kan kjenne seg igjen i. Dikteren mestrer kunsten å skrive på rim uten at det virker anstrengt. Juryen likte spesielt den siste setningen som bryter med rytmen. '...hvis han var min bror... han er min bror....' En effektfull avslutning, med budskap om bry seg uansett om 'din bror' er hvit, gul eller, sort og tror på Allah eller Buddha. Flott dikt og et flott budskap.

Les diktet

«She» av Ina Vassbotn. Kategori: Dikt

Et utrolig vakkert, sterkt og tankevekkende dikt om hverdagsrasisme. Ved siden av å være godt skrevet rent poetisk, er diktet et også et viktig bidrag til den norske samfunnsdebatten. Det sier noe om hvor urettferdig det er å bedømme et menneske ut fra hudfarge, og beskriver på en gripende måte hvor vondt det er å føle seg stengt ute i kulden fordi du er «annerledes». Diktet griper deg fra første linje, har hele veien en spenning i seg og en bra avslutning - en appell om at det er på tide å stoppe opp og tenke.

Les diktet

«Som ein kvit hest», av Kjersti Maroni. Kategori: Novelle

Det handler om å glemme å bry seg, om å være blind for problemer klassekameratene sliter med og om noe av det verste et menneske kan gjøre mot seg selv og andre: å ta sitt eget liv. I novellen Som ein kvit hest blir temaet behandlet på en utmerket og grundig måte. Her kommer de fortvilte følelsene til den som tar livet av seg godt fram gjennom dagboknotatene. Maktesløsheten til den som sitter igjen og leser dagboknotatene er troverdig og godt fortalt.

Språket og oppbygningen er dessuten solid og variert. Vekslingen mellom fortid (dagboknotatene) og nåtid (den som leser), opptakten til tragedien og tankene i ettertid er en novelle verdig. Som ein kvit hest er absolutt en novelle alle bør ta seg tid til å lese!

Les novellen

(Bokpremie: Sang til en sommerfugl)

«Lengsel» av Giske Sofie Sæther. Kategori: Novelle.

«Hvorfor er verden så urettferdig?» (Sitat fra novellen). Vi har sett det på tv: små, gråtende barn på et skittent sykehjem. Og du har sikkert kjent en stikkende følelse og litt dårlig samvittighet over at nettopp du har alt - god mat, klær, utdannelse og foreldre og venner som bryr seg? Novellen Lengsel gir deg dårlig samvittighet. Den er gripende og trist samtidig som den får leseren til å tenke over sin egen situasjon. Novellen er godt komponert: Med utgangspunkt i at noe fryktelig har skjedd (nåtid) og selve forklaringen på hva som har skjedd (fortid) skaper en spenning i teksten og gir dessuten leseren lyst til å lese videre.

Les novellen

(Bokpremie: Den usynlige)

«Streets of London» av Frøydis Sollid. Kategori: Novelle.

Med utgangspunkt i en sangtekst har Frøydis Sollid skrevet en novelle om fire av samfunnets «outsidere» som på hver sin måte har opplevd urettferdighet. Sangteksten er delt opp i små brokker, som deretter utdypes eller tolkes av Sollids egen tekst. Ideen er god og dessuten godt gjennomført. Sollid veksler mellom sangteksten, sitt eget beskrivende språk, og karakterenes indre tanker, noe som gir novellen flere plan. De fire historiene i novellen kunne imidlertid fortjent en annen slutt enn den kommenterende siste halvsiden. Kanskje står de godt nok for seg selv? Vi vil oppfordre Frøydis til å skrive mer, for her er absolutt formfølelse og fortellertalent!

Les novellen

«Bananhistorie om urettferdig fordeling» av Marianne Håheim (14 år). Kategori: Novelle

Juryen ble svært imponert over denne teksten. Jeg personen i foretellingen er en norsk kvinne rundt 30 år. På finurlig vis og med stor innlevelsesevne får forfatteren fram forskjellen mellom fattig og rik. Teksten er både morsom og tankevekkende. Språket er svært godt og viser en usedvanlig modenhet. Vi har ett råd til Marianne Håheim: Skriv mer!

Les novellen

«Antirealistisk» av Guro Andreassen (16 år). Kategori: Dikt

Dette er ikke et enkelt «rett fram» dikt. Diktet «antirealistisk» krever en del av leseren, men hvem har vel vondt av det? Har man sansen for abstrakte vendinger og gode klanger er dette diktet en innertier. Diktet har en dyster tone, og leseren sitter igjen med flere ubesvarte spørsmål. Vi håper at Guro Andreassen vil fortsette å dele sine dikt med andre!

Les diktet

«Ikke igjen» av Silje (16 år). Kategori: Dikt

Dette diktet behandler et svært ømtålig tema, insest, på en følsom, men direkte måte. Diktet faller aldri over i det banale eller overtydelige. Formen er stram og ved hjelp av få ord tegnes det et bilde av en situasjon vi aller helst vil slippe å forholde oss til. Dette er et modig dikt som det gjør vondt å lese. Vi håper at Silje fortsetter å skrive dikt som berører oss!

Les diktet

«Rettferdighet finnes bare ett sted. Garantert!» av Menneske. Kategori: Dikt

Denne teksten er like kort som den er genial. Denne teksten er tydelig uten å bli banal. Den er fiffig uten å virke tilgjort. Det enkle kan være noe av det vanskeligste å få til, men «Menneske» har definitivt klart det. Vi håper «menneske» fortsetter å skrive tekster!

Les diktet

«Summende sort og raske vingeslag» av Kaisa. Kategori: Novelle.

Ved å sette norsk skolehverdag opp mot situasjonen i Gaza gjør forfatteren oss klar over to ting. For det første hvor bra vi har det i Norge som slipper å leve i konstant frykt for neste bombe. For det andre hvor lett det er å glemme den urettferdigheten, for eksempel mobbing, utstøtelse og latterliggjøring, som skjer rett foran nesa vår. Språket i denne novellen er svært godt og beskrivende. Særlig er avsnittene om Gaza svært billedrike. Teknikken med å sette to verdener opp i mot hverandre er veldig virkningsfull. Skriv mer, Kaisa!

Les novellen