Raseri og hets

AFGHANISTAN: I Dagbladet 1. desember protesterer Erling Borgen og Boye Ullmann (B og U) mot min «hets mot lovlige og gjennomtenkte demonstrasjoner og mot anstendige fredsaktivister». Samtidig som de «deler mitt raseri» over «folkemordet i Tsjetsjenia», og minner meg på USA-kritikk som jeg har kommet med. B og Us språkbruk er gjennomgående følelsesladet og omtrentlig, for eksempel i anvendelsen av det juridiske begrepet folkemord, som ikke er noen god beskrivelse på våre tiders tsjetsjenske konflikter.

Når det gjelder USA er det ingen tvil om at det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter ble svekket da George W. Bush ble president. Samtidig er ikke USAs rolle entydig. Landets påvirkning går i mange retninger, som konsekvens av indre verdi- og interessekonflikter, og kan ikke reduseres til et enkelt grisehode. Mitt poeng er at den typen forenklinger, krydret med følelsesladete og rungende omtrentligheter, er et tvilsomt utgangspunkt for gode analyser av problemene i Afghanistan.

B og U spør om artikkelen 29. november var uttrykk for Den norske Helsingforskomités syn. Det er det ikke. Jeg skrev innlegget om venstresidens USA-binding fordi jeg nettopp har gitt ut en bok (Den usynlige krigen; Reiser i Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dagestan) der jeg reflekterer over hva som gjør noen kriger synlige og andre usynlige. Beklageligvis presenterte ikke Dagbladet meg som forfatter, men som «rådgiver i Den norske Helsingforskomité», noe som altså ikke var korrekt i denne sammenheng.

Den som er interessert i kjølige fakta om krigen i Afghanistan kan lese Human Rights Watch sine rapporter, som kritiserer både de internasjonale styrkene og regjeringshæren, men samtidig tilskriver Taliban og deres allierte ansvaret for langt de fleste og groveste overgrepene. På den bakgrunn fremstår det som en gåte hvordan B og U mener at svaret på Afghanistans problemer er å trekke de internasjonale styrkene ut. Men for dem er det kanskje ikke det som er spørsmålet?

AFGHANISTAN: Noen mener Norge bør trekke soldatene ut av landet, mens innskriver Aage Borchgrevin er uenig i at det vil løse problemene. Foto: SCANPIX
AFGHANISTAN: Noen mener Norge bør trekke soldatene ut av landet, mens innskriver Aage Borchgrevin er uenig i at det vil løse problemene. Foto: SCANPIX Vis mer
Raseri og hets