- Rask eier-avklaring

- Den daglige virksomheten i Universitetsforlaget går nå som den skal. Men eiersituasjonen må avklares raskt, seinest innen utgangen av september. Det sa forlagets styreformann, Per Ivar Maudal, etter styremøtet i går.

Maudals ord hadde klar adresse til dagens møte mellom statsråd Jon Lilletun og representanter for Universitetsforlagets akademiske eiere. Møtet kan komme til å klargjøre om det finnes vilje i det akademiske Norge til helt eller delvis å overta den aksjeposten på 33 prosent som Studentsamskipnaden i Trondheim ønsker å selge. Maudal ser en slik overtakelse som den gunstigste løsningen, men er ikke optimist. - Det må i så fall foreligge en reell vilje hos de akademiske eierne, inkludert statsråden, til å gå inn. Og den viljen må følges opp av midler. Hvis viljen finnes, finnes også pengene, vi snakker tross alt om aktører med et samlet årlig budsjett på 10 milliarder kroner, sier Maudal.

- Og hvis de akademiske eierne takker nei?

- Da står andre muligheter åpne. Aksjeposten kan bli solgt til andre interessenter, eller Samskipnaden i Trondheim kan velge å beholde den.

- Gyldendal og Aschehoug, som samlet eier 50 prosent, har bebudet at ingen andre eiere enn de akademiske eller de to forlagene selv kommer på tale?

- Gyldendal og Aschehoug har en forkjøpsrett som de kan benytte. Ut over det vil jeg ikke kommentere.

- Hvor lenge skal Siri Hatlen lede forlaget som konstituert direktør?

- Hennes kontrakt har en dato, men jeg vil ikke si hvilken. Det som er klart er at hun inntil videre skal lede Universitetsforlaget med den ledergruppen hun har samlet rundt seg, og som fungerer godt, sier Maudal. Se også kronikk side 40