Raus eventyrblanding

Folk flest bor i Kina. Så nordmenn er jo slett ikke som folk flest. Og denne filmen er blitt en hyllest til den norske folkesjelen i dens mange varianter.

Utgangspunktet er åtte norske politiske partier. Hvert parti har inspirert sin historie. Det hele bindes sammen av en rammefortelling om Lasse på bensinstasjonen som flikker på sitt veteranfly, en relikvie fra den fortida da partiene, og Norge, var noe annerledes og klarere enn det de er i dag.

Her er høyremannen som opplever det frigjørende i at noen stjeler tøyet hans mens han er ute og bader. KrF inspirerer til fortellingen om to lesbiske som smugler inn en gutt fra Romania, fra Venstre kan man lære noe om sammenhengen mellom motor og kjærlighetsproblemer, mens to barn arrangerer loddsalg til inntekt for seg selv i Frp-fabelen. Til sist et praktfullt bilde der veteranarbeiderkoret langsomt synker ned i myra, mens de synger gamle arbeidersanger.

Det hele er laget av ni regissører, seks manusforfattere og femti skuespillere og er blitt en imponerende sterk produksjon.

Dette er ikke satire, og det handler mer om de menneskene som til sammen skaper et felles norsk vi, enn direkte om våre partier. Det er et godt grep.

Historiene varierer i fabelkvalitet, slik antologier må gjøre - og noen treffer skalaen i fellesproduksjonen bedre enn andre. Som felles film får historiene et markant nostalgisk preg. De peker bakover, mot et Norge som var, heller enn framover. Partiene her tilhører vår fortid - og de som ennå ikke har byttet klær prøver stadig ut nye. Men fortellingene skaper ettertanke, og som fellesutstilling viser de et høyt nivå i fortellerteknikk, regi og skuespillerkunst.

Likevel skaper de mange fortellingene ikke fullt ut den helhet de medvirkende har søkt å skape. Rammefortellingen fungerer godt som nok en frittstående fortelling, og drar handlingen godt sammen rundt Lasses bensinstasjon, men fortellergrepene i enkeltnovellene er for individuelle til å innordne seg. Nordmenn kan synge i kor, men går sjelden i flokk.

Så ligger da også denne filmens styrke mer i dens spredning enn i forsøket på samling.

Det er blitt en rik, raus produksjon som fascinerer. Den forteller om oss; noe om hva vi er, mer om hvor vi kommer fra. Folk flest bor fortsatt i Kina, men det bor sannelig mange sterke filmfortellere i Norge.

OPP I LUFTA: Rundt Lasses (Trond Høvik) bensisnstasjon spiller episodene seg ut.
RVs DRØM: Sampda Sharma som Gunn og Odd Magnus Williamson som Knut
FRPs BARN: Rosa og Luis Engebrigtsen Bye spiller barna som selger lodd til inntekt for seg selv.