MANGE REAKSJONER: Trine Eilertsen i Aftenposten er blant dem som reagerer på karakteristikkene Anders Cappelen benytter mot flere kvinnelige TV 2-jorunalister i sin PFU-klage mot kanalen
 Foto: Paul Sigve Amundsen / Samfoto
MANGE REAKSJONER: Trine Eilertsen i Aftenposten er blant dem som reagerer på karakteristikkene Anders Cappelen benytter mot flere kvinnelige TV 2-jorunalister i sin PFU-klage mot kanalen Foto: Paul Sigve Amundsen / SamfotoVis mer

Reagerer på Cappelens PFU-klage mot TV 2: «Lavmål», «Sjokkerende», «Fullstendig useriøst»

Medieprofiler mener forlegger Anders Cappelens beskrivelse av kvinnelige journalister i PFU-klage er uakseptabel.

(Dagbladet): I en 1800 sider lang PFU-klage mot TV 2 kommer forfatter og forlegger Anders Cappelen med spisse karakteristikker mot flereav TV 2s kvinnelige journalister

I klagen beskriver han TV 2-journalistene som «trebarnsmor», «bare 25 år», «i tettsittende genser» og «med blondt, utslått hår» og journalistikken som «Frk. Detektiv-inspirert».

Klagen er norgeshistoriens største presseklage og levert på vegne av kirurg Per Kristian Eide, som Cappelen mener TV 2 har «omdømmelynsjet» gjennom å granske hans virke på Rikshospitalet. 

Likestillingsombudet på banen Elisabeth Lier Haugseth, nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet, er blant dem som reagerer på karakteristikkene Cappelen kommer med i PFU-klagen.

- Jeg reagerer på disse utsagnene. Journalistenes utseende, alder og private livssituasjon er irrelevant for hvorvidt de gjør jobben sin riktig, sier hun til Dagbladet og fortsetter:

- Jeg kan vanskelig se for meg en mannlig journalist bli beskrevet ut ifra hvorvidt genseren er tettsittende eller ei. Utseende og bekledninger er noe kvinner, i langt større grad enn menn, dømmes ut ifra. Cappelen bør holde seg for god til å komme med slike karakteristikker, enten det er i første eller siste utkast av klagen til PFU. 

Dokumentet er unntatt offentlighet, men Dagbladet har fått innsyn i den første versjonen av klagene etter en innsynsbegjæring til Statens helsetilsyn. Klagen, med karakteristikkene av TV 2s reportere, ble sendt til Helsetilsynet. 

Cappelen ble bedt om å redigere klagene ned i omfang, og leverte den endelige versjonen i april 2014. Her var mange av karakteristikkene mot TV 2-journalistene fjernet. Cappelen er ekspert på kilders presseetiske rettigheter, ifølge hans egen hjemmeside. 

- Lavmål Likestillingsombudet får støtte i sin kritikk av Cappelen fra en rekke kvinnelige medieprofiler. 

- Jeg blir bare nedstemt av dette, sier politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsten.

Hun ønsker en debatt om journalistikken TV 2 har ført velkommen, men liker ikke at Cappelen lar saken handle om hårlengde, familieforhold og alder - ikke saken.

- Det er lavmål. Kvinnelige journalister skal selvfølgelig møtes på det de gjør, ikke på deres utseende og familiesituasjon. Jeg vet jo ikke, men jeg har vanskelig for å se at lignende karakteristikker rettes mot menn, sier hun. 

TV 2 gransket i en rekke saker toppkirurgens hjerneforskning ved Rikshospitalet, og tok opp spørsmålet om forskninga hadde utsatt pasienter for fare og utsatt dem for varig skade. 

- Cappelen viser til at en journalist er «bare 25 år». Er ikke alder relevant for grundig journalistikk?

- Ansiennitet og erfaring er ikke det samme. En journalist kan ha lang ansiennitet, men begrenset erfaring. Generelt kan man ikke si at bare fordi man er ung så kan man ikke gjøre en god jobb. Jeg har selv sendt journalister under 30 år inn i svært komplekse saksunivers og de har gjort en meget god jobb, sier Eilertsen.

Hennes avis Aftenposten er også klaget inn for PFU for å videreformidle TV 2s påstander.

«Monsterklage» på 1800 sider Dokumentet Cappelen først sendte inn til Norges presseforbund er omtalt som «monsterklagen», og besto av 52 klager på 70 nyhetssaker, var 1800 sider langt og inneholdt 4000 påstander om brudd på god presseskikk. 

Dagbladets politiske redaktør Marie Simonsen ser likhetstrekk mellom Cappelens karakteristikker og utspill ellers gjerne finner i kommentarfeltene på nett.

REAGERER: Marie Simonsen og Martine Aurdal i Dagbladet er blant dem som går ut mot Cappelens måte å beskrive TV 2s journalister på.
Foto: Agnete Brun / Dagbladet
REAGERER: Marie Simonsen og Martine Aurdal i Dagbladet er blant dem som går ut mot Cappelens måte å beskrive TV 2s journalister på. Foto: Agnete Brun / Dagbladet Vis mer

- Man skulle tro mannen minst er 70 år gammel! Det å antyde at kvinners utseende og væremåte ikke egner seg for seriøs journalistikk er utrolig gammelmodig. Cappelen sier selv han har en veldig god sak, men det virker jo ikke slik når han må ty til sånne usakligheter, sier Simonsen. 

Hun mener saken sier mye om hvordan unge, kvinnelige journalister behandles på -  en virkelighet hvor hersketeknikker ikke er uvanlig, ifølge Simonsen. 

- Dette er en type karakteristikker man ellers bare ser i kommentarfeltene, og det virker fullstendig useriøst. Det er på mange måter typisk for hvordan kvinner omtales i offentligheten at det blir lagt merke til utseende, ikke det man faktisk gjør, sier hun.

Latinsk kritikk Politisk kommentator i VG, Astrid Meland, sier Cappelen er useriøs. Hun er enig med Simonsen i at Cappelens språkbruk tyder på at han har en svak klagesak overfor PFU.

- Jeg har naturligvis ikke lest klagen, men om dette er argumentasjonen som går igjen er det totalt useriøst og svært svakt. Dette er å ta dama, ikke ballen. Slikt tyr man gjerne til når man ikke har så gode argumenter. Slik sett er det gode tegn for TV 2-reporterne - om det er dette han har å komme med, da kommer han ingen vei.

- Cappelen kan godt Google det latinske begrepet «ad hominem», så skjønner han hva jeg mener, legger Meland til. 

Ad hominem er en tankefeil der en søker å tilbakevise et argument ved å gå til angrep på den personen eller organisasjonen som framsetter argumentet i stedet for å tilbakevise selve argumentet.

- Hårlengden uten betydning Dagbladets debattansvarlig, Martine Aurdal, mener Cappelen framstår kjønnsdiskriminerende overfor kvinnelige journalister.
 
- Det er sjokkerende at en så erfaren mann som Cappelen lar seg selv framstå såpass misogyn. Karakteristikkene av TV2s dyktige damer avslører mer om avsenderen enn om journalistene. I en så omfattende klage er det lett å forstå at det kan være vanskelig å finne ord, men å ty til denne typen personangrep svekker selvsagt bare argumentasjonen, sier hun.

Aurdal minner om at lengden på håret ikke betyr noe for måten journalistikken utføres på. 

- Cappelen tar nok også feil hvis han tror denne måten å formulere seg på vil slå an hos dem som skal behandle klagen. De vet nok allerede at lengden på håret eller genserermene ikke sier noe om journalistikkens grundighet, sier Aurdal videre. 

Cappelen: - Trist - TV 2-journalistene har skandalisert og hengt ut et uskyldig medmenneske i over 70 nyhetssaker på tv, i nettavis og i meldinger på sosiale medier. Deres kampanje mot nevrokirurg Per Kristian Eide førte til at han i nettdebatter ble sammenlignet med Josef Mengele, skriver Cappelen i en e-post til Dagbladet. 

- Helsetilsynet har frikjent Eide for 95 prosent av det TV 2 beskyldte ham for. Tilsynets avgjørelse dokumenterer at TV 2-journalistene har begått det groveste pressejustismordet i Norge i nyere tid. TV 2 har også skandalisert hele det nevrokirurgiske fagmiljøet ved Rikshospitalet, Norges største behandlingsinstitusjon for alvorlig hjernesyke. Dette har ført til en markert økning i ventetiden på operasjon, og til større hjerneskader for de som venter på hjerneoperasjon, skriver Cappelen.

- Det er trist at Dagbladet mener at det viktigste i saken er en håndfull journalistbeskrivelser i et førsteutkast av PFU-klager som aldri ble publisert, og som nesten alle ble redigert bort i den offisielle versjonen. Men uventet er jo dette ikke, ettersom Dagbladet-journalist og tidligere klubbleder i avisen, Tore Bergsaker, jo er gift med Sophie Lund Aaserud, TV 2-journalisten med hovedansvaret for TV 2s heksejakt på Eide, skriver han videre.

- Dagbladet har fått tak i et 1800 sider langt førsteutkast av PFU-klagene på TV 2, og plukket ut rundt 20 setninger. Når disse settessammen slik Dagbladet velger å gjøre, skjønner jeg veldig godt at mange reagerer. Jeg reagerer selvfølgelig også når Dagbladet presenterer det slik. Heldigvis fikk jeg muligheten til å redigere bort de aller fleste av beskrivelsene i den offisielle versjonen av klagen. Uansett beklager jeg disse beskrivelsene i førsteutkastet. Jeg fikk en knallhard tidsfrist, og rakk dessverre ikke å luke dem ut av det 1800-sider store dokumentet.  

Cappelen mener medieprofilene som nå reagerer burde tenke seg om:

- Over en million mennesker fulgte med da TV 2 plasserte dr. Eide i gapestokken. Man kan telle på et par hender hvor mange som har sett journalistbeskrivelsene i det upubliserte førsteutkastet før Dagbladet publiserte dem. Istedenfor å bli så indignert over journalistbeskrivelser som aldri var ment for publisering, burde åndshøvdingene som nå uttaler seg om saken til Dagbladet kanskje tenke litt på det virkelige offeret i saken. Det er nemlig ikke TV 2-journalistene, skriver Cappelen.

- Ikke ofre I en sak publisert på Dagbladet.no onsdag formiddag forvarer nyhetssjef i TV 2 Niklas Lysvåg TV 2s reportere og journalistikken kanalenhar ført. 

- Cappelen har helt rett i at TV 2s journalister ikke på noen måte er ofre her. Ofrene er pasienter og pårørende som ikke fikk lovpålagt informasjon om risikoen ved å delta på hjerneforskningsprosjektet, sier Lysvåg onsdag ettermiddag. 

- Etter å ha gransket saken konkluderte Statens helsetilsyn med brudd på helseforskningsloven, legger han til. 

- USERIØST: Astrid Meland, kommentator i VG, kaller Cappelen useriøs.
Foto: Agnete Brun / Dagbladet
- USERIØST: Astrid Meland, kommentator i VG, kaller Cappelen useriøs. Foto: Agnete Brun / Dagbladet Vis mer

- Ut over dette registrerer vi at Cappelen og TV 2 er sterkt uenige om realitetene i saken, og TV 2 imøteser derfor PFUs behandling av klagen.

Imøtegåelse fra Cappelen Onsdag kveld ønsket Anders Cappelen en imøtegåelse til TV 2s tilsvar:

TV 2s skandaliserende kampanje mot dr. Eide og det nevrokirurgiske fagmiljøet ved Rikshospitalet har ført til lenger ventetid på operasjon. De virkelige ofrene i denne saken er pasienter med alvorlig hjernesykdom som har måttet vente lenger enn normalt på operasjon, skriver han i en ny epost til Dagbladet.   

Daværende pasientkoordinator Jofrid Engeset Moe er ikke i tvil om at TV 2s nyhetssaker om dr. Eide og hans forskningsprosjekt har gått ut over pasientene. Hun sier følgende i godkjent intervju: "Selvfølgelig har det det. Pasienter har måttet vente lenger på operasjoner. Når man har progressive sykdommer, er det ille. TV 2s journalistikk er uansvarlig, og har ført til stor skade".  

TV 2s journalistikk har ikke bare ført til at disse pasientene har fått økte hjerneskader i ventetiden. Den har høyst sannsynlig ført til at noen av dem har dødd. Dette er journalistikk med dramatiske konsekvenser, skriver Cappelen videre.   

Helsetilsynet har fastslått at pasientene som deltok i forskningsprosjektet har fått forsvarlig behandling. Samtlige av pasientene har underskrevet på at de mottok skriftlig informasjon som var godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK har ansvar for å kvalitetssikre slik informasjon, og har landets fremste kompetanse på nettopp dette, fortsetter han. 

Informasjonen var også godkjent av Oslo Universitetssykehus.   Samtlige pasienter fikk også muntlig informasjon av dr. Eide, men dette la ikke Helsetilsynet vekt på fordi det ikke var journalført hva de fikk vite. I en e-post til TV 2-journalistene skrev en av pasientene følgende:   "Jeg fikk meget god informasjon av professor Eide før inngrepet, hvor han også beskrev risikoen ved vevsprøvetakingen.  Han tok seg meget (overraskende) god tid både før og etter operasjonen til å redegjøre for prosjektet og hva og hvordan de tok prøvene, (...) Jeg utdyper gjerne dette muntlig dersom du eller andre er interessert i å få frem et nyansert bilde av prosjektet."   TV 2-journalistene valgte å aldri kontakte vedkommende, og gjenga aldri noe fra denne e-posten.    

Dr. Eides forskning har som mål å forbedre et meget mangelfullt behandlingstilbud til en svak pasientgruppe med alvorlige hjernesykdommer. Han er internasjonalt helt i spiss på dette feltet. Medisinsk forskning drives frem av enkeltpersoner. Helsetilsynet har konkludert med at forskningen kan fortsette, skriver han.       

En annen av de mange negative konsekvensene av TV 2s uansvarlige journalistikk, er at Eide nå vurderer å avslutte denne forskningen på grunn av TV 2s skandalisering av ham, avslutter Cappelen eposten.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Forfatter og forlegger Anders Cappelen. Foto: Privat
SVARER PÅ KRITIKKEN: Forfatter og forlegger Anders Cappelen. Foto: Privat Vis mer