Real krim

Ei ung kvinne blir funnet ved Grinibrua utenfor Oslo. Drept. En mann blir funnet død på et pensjonat i byen. Han hadde hatt selskap med ei ung jente. Ei ung jente forsvinner hjemmefra. Ei ung jente er blitt sett haikende ved ringveien. Ei ung jente blir tvunget til å prostituere seg.

Alle jentene er fargete. Eller er det samme jente? Sakene faller inn under Majorstua politistasjon som grunnet mangel på mannskap har fått låne politibetjent Jo Kaasa fra Politihuset på Grønland. Kaasa er en lettere desillusjonert mann med mange års patruljetjeneste under uniformen, som gradvis får gløden tilbake etter hvert som tipsene kommer inn og skiftene blir lengre.

Et betydelig antall personer må sjekkes ut av saken, og mangfoldige spor og kryssende saker må følges opp før politiet til slutt kan smekke jerna på den skyldige.

Personligheter

Bjørn Bottolvs skildrer politiarbeid på det jevne på en overbevisende måte. Han lar dialogen snakke for seg; på en økonomisk måte lar han figurenes personlighet komme til syne gjennom hva de sier. Han lar oss ane mekanismene som driver et stort apparat, motsetningene og friksjonen som er avgjørende for framdrift, og han er en kløpper til å utlegge det kodespråket alle som jobber tett sammen utvikler, hvor det som blir sagt ikke nødvendigvis betyr akkurat det.

Melankolsk

Skildringene av grålyslivet i Oslo gir romanen et stille, melankolsk preg som bryter med de autentisitetsskapende detaljene han nedfeller hverdagen i.

Det store persongalleriet turneres med sikker hånd og gir handlingen fin gjenklang.

Bjørn Bottolvs har med «Kometen» levert en real debutpolicier.