Realfag og kristendomsfag

I SITT FORTJENSTFULLE

engasjement for høynet realfagskompetanse, er Bjørn Vassnes tydeligvis bare mellomfornøyd med min korte redegjørelse (9. februar) for at regjeringen (og «politikerne») har erkjent dette problemet, og at vi faktisk har iverksatt ganske omfattende tiltak. Imidlertid virker det som hans eget hovedgrep er å erstatte kristendomsfaget med mer realfag, med særskilt vekt på evolusjonslæren. Til det er å si at Norge for lengst har avskaffet kristendomsfaget, så her er det ikke så mye å hente. Derimot har vi et KRL-fag (kristendom, religion og livssyn), som jeg tror de fleste er enige om er nyttig i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn.

Jeg er enig i at det er viktig å kunne noe om evolusjonslæren for å forstå dagens samfunn, men det er sannelig ikke så dumt med litt kunnskap om religion heller, se bare på debatten om bruk av hijab.