Redaktørene skjelver

- Hvis Høyre vinner valget, betyr det slutten for Dagsavisen, Nationen, Vårt Land og Klassekampen, sier redaktørene i de fire avisene. Høyres Per-Kristian Foss vil avvikle pressestøtten hvis det er politisk mulig etter høstens valg.

I dag mottar 146 norske aviser til sammen 235 millioner kroner i pressestøtte. 180 av dem er produksjonsstøtte til aviser med dårlig økonomi.

Høyre har programfestet at «uavhengig og kritisk samfunnsdebatt er en forutsetning for demokratiet og rettsstaten», men vil fjerne støtten som ble etablert for å sikre mangfoldet i norsk presse.

- Dersom Høyre gjør alvor av den programfestede trusselen om å fjerne produksjonsstøtten, betyr det kroken på døra for Dagsavisen, fastslår redaktør Hilde Haugsgjerd.

Avisa, som i år får rundt 32 millioner, klarer seg ikke uten de statlige kronene.

Tord Langmoen, som er administrerende direktør og redaktør i «Nationen,» er også bekymret.

- Overlever neppe

- Vi får drøyt 12 millioner i pressestøtte og har en omsetning på rundt 60 millioner i året. Da sier det seg selv at kutt i støtten vil få dramatiske konsekvenser. I verste fall betyr det nedlegging av avisa.

«Vårt land»-redaktør Helge Simones tviler også på at avisa hans overlever hvis den mister 20 millioner i støtte.

FRYKTER AVISDØD:  Redaktør i Dagsavisen, Hilde Haugsgjerd, er ikke i tvil om at en avvikling av pressestøtten vil rasere norsk presse og bety døden for Dagsavisen.Foto: OLE CH. THOMASSEN
FRYKTER AVISDØD: Redaktør i Dagsavisen, Hilde Haugsgjerd, er ikke i tvil om at en avvikling av pressestøtten vil rasere norsk presse og bety døden for Dagsavisen.Foto: OLE CH. THOMASSEN Vis mer

Og fungerende redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen, ser heller ikke lyst på ei framtid uten fire millioner i årlig produksjonsstøtte.

- Dersom Høyres program går gjennom, må vi legge ned. I alle fall hvis det skjer så fort som partiets finanspolitiske talsmann Per-Kristian Foss har antydet i Dagens Næringsliv.

De fire redaktørene er skjønt enige om at det er avgjørende hvor raskt kuttene i pressestøtten eventuelt blir gjennomført. Avisene har større sjanse til å klare tunge omstillingsprosesser dersom pressestøtten reduseres gradvis, slik høyres Trond Helleland har tatt til orde for. Høyres finanspolitiske talsmann Per-Kristian Foss ser ingen grunn til å vente.

- Dette er det enighet om i partiet. Avvikling av pressestøtten er forankret både i Høyres budsjett og program. Dagens pressebilde er så mangfoldig at subsidier ikke skulle være nødvendig. Dessuten skaper pressestøtten skeivheter mellom ulike medier, sier han.

Det er «Vårt Land»redaktør Simones helt uenig i.

- Ordningen er tvert imot etablert for å forhindre skeivheter. Det er jo pressestøtten som har skapt det mangfoldet vi har i dagens Medie-Norge.

Valget avgjør

Simones tror Høyres samarbeidspartnere vil få det avgjørende ordet når pressestøttens skjebne skal avgjøres.

- Situasjonen blir virkelig dramatisk hvis Høyre og Fremskrittspartiet får reint flertall på Stortinget etter valget, mener han.

Men til tross for at de to partiene til sammen har hatt opptil 45 prosent velgeroppslutning på meningsmålingene, tror Simones Høyre blir nødt til å samarbeide med andre partier enn Frp. Og at det kan forhindre umiddelbar avvikling av støtteordningen.

- Jeg håper ikke appetitten på regjeringsmakt er så stor at de er villige til å sluke alle kameler, sier han.

FRYKTER AVISDØD: Redaktør i Dagsavisen, Hilde Haugsgjerd, er ikke i tvil om at en avvikling av pressestøtten vil rasere norsk presse og bety døden for Dagsavisen.Foto: OLE CH. THOMASSEN