- Redaktørens ansvar

- Axel Jensen har faktisk selv gitt uttrykk for at det er en forlagsredaktørs jobb å foreslå strykninger og endringer i et manuskript. Det er jo ikke noe annet vi har bedt ham om. Både Jan Otto Hauge og Dagbladet mener imidlertid at det ikke går an å stryke i den typen tekst det her er snakk om.

Refser dommen mot Axel Jensen

Svein Egil Omdahl, formann i PFU, mener man må skille mellom to debatter i Axel Jensen-saken.

- Den ene debatten dreier seg om Dagbladets redaktøransvar. Jan Otto Hauge mener det er «hårreisende» at PFU tar opp denne saken fordi det dreier seg om en skjønnlitterær tekst. Det er oppsiktsvekkende at Hauge, som selv er redaktør, vil frata seg selv et ansvar Jensen mener påligger en forlagsredaktør.

Sigmunn Lode har jeg derimot ikke noe problem med å følge. Han er enig i at denne saken ligger under presseetikken, og at det er vårt ansvar å vurdere den. At han kommer til andre konklusjoner, synes jeg er helt greit. Det vil alltid kunne herske forskjellige syn, sier Omdahl.