Reddet av Filmfondet

Norsk Filmfond skal dele ut 35 millioner kroner for å heve kvaliteten på norske tv-serier. Det kan redde den planlagte tv-serien basert på Unni Lindells bøker.

- Norske tv-serier er tidvis for dårlige. Det skyldes at produsentene har hatt budsjettrammer som er for trange. Markedet er lite og har ikke tillatt noe mer. Ofte kutter man ikke bare i hjørnene, men skjærer vekk hele arket. Det er det vi nå skal kompensere for, sier Petter Wallace i Norsk Filmfond.

Forutsetningen for at de 35 millionene blir delt ut er at ESA, EFTAs kontrollorgan, godkjenner støtteordningen.

- Jeg regner med at det går i orden, selv om det kan ta tid, sier Wallace.

Kan redde Lindell-serie

Stein Roger Bull, direktør i Nordisk Film og nestleder i Produsentforeningen, har i flere år hatt planer om å lage film av Unni Lindells siste fire bøker. Manuset er ferdigskrevet, og NRK lukter på prosjektet. Problemet har hittil vært at man ikke har tilstrekkelig med penger for å få til kvaliteten som ønskes.

- Vi har en ferdigskrevet serie basert på de siste fire bøkene til Unni Lindell. Dette er en type prosjekt på det nivået som Filmfondet nå snakker om. Prosjektet er så kostbart at NRK eller TV2 ikke makter å bære kostnadene alene. Vi vil lage en serie som er på samme nivå som svenske «Beck» og danske «Taxi». Det greier ikke norske tv-kanaler alene. Kommer den opp på det nivået, blir den interessant også for Sverige og Danmark. I tillegg til høyere kvalitet får vi også en mulighet for eksport av norsk kultur, sier Bull.

Mer kvalitet

Svenskenes «Beck» og danske «Taxi» og «Mordkommisjonen» er i en klasse for seg. Norskprodusert tv-dramatikk når ikke opp i en Emmy-utdeling, slik «Mordkommisjonen» gjorde da den mottok en Emmy-pris for beste utenlandske serie. Men Filmfondets nye støtteordning er et kjærkomment tilskudd. Det mener også TV2s prosjektleder for drama, Arild Brubak, og NRKs dramasjef Hans Rossiné.

- Vi har jo begrensede ressurser, i tillegg til at vi er en kommersiell kanal. Men dette er en fin mulighet til å få opp kvaliteten generelt på norske serier. Det er begrenset hvor mange kvalitetsepisoder vi kan sende av «Fox Grønland», og det er et stykke igjen til den kan sammenliknes med «Beck», sier Arild Brubak.

Penger ikke nok

Også Hans Rossiné er enig i at deler av norsk tv-dramatikk er for dårlig.

- Ja, og det er klart at vi produserer veldig billig i Norge, sammenliknet med andre land, sier Rossiné. Han advarer samtidig mot å tro at det bare er kroner og øre som er redningen:

- Å øke budsjettrammen er et første skritt, men det fører ikke automatisk til at vi får bedre dramaproduksjon. Man må ha et opplegg for videre utvikling og kvalitetsheving. Det går eksempelvis på ting som at norske skuespillere blir flinkere til å stå foran kamera. Man skal ikke mange åra tilbake for å se at norske skuespillere ikke hadde så mye kameraerfaring. Det tar tid. Produsenten bak «Mordkommisjonen», som vant en Emmy-pris, sier at det var ett spesielt teater i Danmark som bidro spesielt til å heve kvaliteten på skuespillerprestasjonene. Teatret spilte hverdagsdramatikk i mange år, og skuespillerne lærte å snakke mer hverdagslig og ikke så veldig teatralsk.

Tøff konkurranse

I påvente av at ESA skal behandle saken, kan ikke Petter Wallace i Filmfondet behandle søknader om støtte fra produsentene. Men han oppfordrer likevel til at prosjekter blir sendt inn. Konkurransen kommer til å bli hard.

- Det har gjennom flere år vært et vakuum. Disse pengene kan bidra til at flere produsenter tar prosjekter opp av skuffen igjen. Vi vil gjerne se hva som rører seg i markedet. Men det kommer til å bli en hard kamp om midlene hvis vi får lov til å dele dem ut, og vi stiller krav om at det skal vises på nasjonalt fjernsyn, sier Petter Wallace.

LINDELL-SERIE PÅ TV: En ferdigskrevet tv-serie basert på de siste fire bøkene til Unni Lindell er høyst sannsynlig reddet, etter at Norsk Filmfond går inn med 35 millioner for å heve norsk tv-dramatikk. <!--FOTO-->