Rederienes troverdighet

REDERISKATT: Tenk om du var bedriftseier med ansvar for mange ansatte, og at du helt uventet får et skattekrav på flere hundre millioner kroner. Ville du formidlet usikkerhet om bedriftens fremtid til mediene, eller ville du forsøkt å berolige ansatte og omverden ved å si at dette går bra?

På lederplass 10. oktober forutsetter Dagbladet at bedriftseierne i en slik situasjon vil svare ærlig. Dagbladet tror at rederier som nå får et stort og uventet skattekrav, vil skape usikkerhet for de ansatte ved åpent å fortelle om flytteplaner til mediene. Det er naivt.

Det er dessuten lite troverdig at Dagbladet skriver sine ledere på bakgrunn av påstander i Økonomisk rapport om at ingen av landets 30 største rederier flytter som følge av det nye skatteregimet. 10 av disse selskapene er allerede hovedsakelig eid fra utlandet, tre er ikke underlagt dagens rederibeskatning, og ytterligere 10 har svart at de ikke i dag kan ta stilling til spørsmål om hvorvidt de vil flytte selskapet sitt ut av Norge. Men slike fakta passet neppe i Dagbladets agenda, og ble ikke gjengitt.

At Dagbladet er mot at rederiene får rammevilkår på linje med sine europeiske konkurrenter, er en ærlig sak. Men når kampen kjempes ved lettvinte argumenter og påstander om at Rederiforbundet farer med løgn, går det for langt.

For oss er det en plikt å formidle hvordan våre medlemmer opplever situasjonen når Regjeringen nå helt uventet sender rederiene et skattekrav på hele 14 milliarder kroner. Det betyr mye for arbeidsplasser, for industrien og for vår mulighet til å arbeide for strengere miljøkrav til skipsfarten internasjonalt. Det har også stor betydning for viljen til å investere i arbeidsplasser og verdiskapning i Norge i fremtiden.

En kjent hersketeknikk er å ubegrunnet påstå at en meningsmotstander ikke er til å stole på. Det kan være lett å komme unna med dette når konsekvensene av Regjeringens forslag til ny rederibeskatning ikke er vedtatt og virkningene derfor ikke har inntrådt. Men når skaden har skjedd, er det for sent.

Dagbladet bør derfor kreve mer av seg selv enn å referere budskap som ikke har rot i virkeligheten.

Rederiforbundets konsekvensanalyser bygger på tett kontakt med alle våre medlemsbedrifter. Vi har skoen på og vet hvor den trykker – vi roper ikke høyere enn nødvendig.