Redskap og refleksjoner

«Alta-aksjonen står for meg som et bilde på hvordan Mennesket kan bruke seg selv som et kraftfullt redskap i ekstreme situasjoner».

  • Dette skriver Oddvar I.N. Darren i katalogen til utstillingen «Menneskene og redskapene», som åpner i Trondheim Kunstmuseum kommende søndag. Darren var selv en del av den «redskapen» som politiet brukte kraftig verktøy for å knekke i 1980, men uten at det virket ødeleggende på den unge Alta-aksjonistens og kunststudentenes holdning til naturen. En økologisk preget bevissthet skulle sette farge på Darrens kunst helt fra studietida i Trondheim og Maastricht, og vil nok også gå som en tematisk tråd gjennom installasjonen i de fem salene i Trondheim.
  • Darren arbeider ellers ofte med dimensjoner som sjelden lar seg stille til skue i den vanlige gallerirammen og under museenes overlys. Det gjelder blant annet land art-prosjektet «The Humus line», som han og kollega Lars Paalgard lanserte i en nedlagt belgisk fabrikk i 1984 og som er tenkt ført til ende om to år. Tanken på å få fredet naturens nedbrytning av et gammelt sagverk ved Mjøsa - og omdanne stedet til en «prosesspark» - strandet derimot, etter at lokalt byråkrati satte foten ned for fantasien.
  • Heldigvis hadde Vevelstad kommunestyre større vidsyn, og sa ja da Darren framla sitt forslag til «Skulpturlandskap Nordland» på Høyholm. «Opus for himmel og jord» døpte han dette verket, som består av en hogget og silkemykt polert sirkel ca. 10 diameter på en blankskurt bergside overfor kystriksveien.

«Inngrepet er både minimalt og monumentalt, subtilt og samtidig sublimt», skriver professor Jan Brockmann i boka om det unike kunstprosjektet. Sirkelen fungerer som alt fra et lokalt utfartssted til et glitrende peilepunkt som flyreisende gjøres oppmerksom på når Helgelands-kysten er i sjenerøst lune.

  • Det var den ikke på Vega da Darren laget en stripe av stein fra nåværende havflate til forhistoriens strandlinje 75 meter lenger opp, i forbindelse med at øyriket markerte 10 000 års bosetting i 1999. Likevel mobiliserte han 300 beboere og besøkende til lenkegjeng, som langet salte steiner fra fjære til fjell. Respons ble det også i den finske havnebyen Kotka året etter, hvor Darren formet ordet «O-HOY» i store, blå stålbokstaver på et utsiktspunkt. Sjømannsuttrykket kjenner nok kunstneren fra egen fartstid som internasjonalt gangbart anrop, men det verbale signalet hører også med i «Menneske og redskapene».