Tingretten mener Svein Ludvigsen er helt uten troverdighet:

Redusert til en kynisk og systematisk sex-overgriper

Svein Ludvigsen var en storkar i Nord-Norge og en betydelig politisk profil i resten av landet. Nå har Nord-Troms tingrett redusert ham til en kynisk og systematisk sex-overgriper.

DØMT: Svein Ludvigsen fikk fem års fengsel i Nord-Troms tingrett. Retten trodde ikke på hans forklaringer. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / NTB scanpix
DØMT: Svein Ludvigsen fikk fem års fengsel i Nord-Troms tingrett. Retten trodde ikke på hans forklaringer. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / NTB scanpixVis mer
Kommentar

Dommen mot tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) er streng og rettens vurdering ribber ham for enhver troverdighet. Retten finner ham skyldig på alle punkter, dømmer ham til fem års fengsel og til å betale 743.000 kroner i erstatning til de tre fornærmede. Dommen er på 42 sider som grundig og i stor detalj beskriver de handlinger Ludvigsen er tiltalt for, de fornærmedes forklaringer og tiltaltes alternative fremstilling. Den er et sammenhengende angrep på Ludvigsens troverdighet. Retten mener Ludvigsen lyver om helt sentrale forhold, og at han tilpasser sin forklaring til beviser han ikke kan komme unna. Den tidligere storkaren levnes ingen ære.

Dommen er ikke rettskraftig og Svein Ludvigsen forsvarer, Kai Vaag, sier den vil bli anket til lagmannsretten. Anken vil omfatte både skyldspørsmålet og straffeutmålingen. At Svein Ludvigsen så raskt har bestemt seg for å anke, er ikke vanskelig å forstå. Etter å ha tapt på alle punkter og fått en hard dom, kan det knapt gå verre i lagmannsretten.

Minst like viktig er at saken også handler om hele livsverket til Svein Ludvigsen. En fellende og rettskraftig dom innebærer at alt han har utrettet som politiker og offentlig person faller i grus. Da er det bare overgriperen som vil bli husket. I opinionen er det mulig å få tilgivelse for feiltrinn og enkelte typer lovbrudd, men ikke for seksuelle overgrep. Effekten av en slik dom varer livet ut. Det gjelder i særlig grad der en maktperson har utnyttet sin posisjon overfor sårbare mennesker.

SE TV: Svein Ludvigsen er dømt til fem års fengsel. Dagbladets kommentator John Olav Egeland mener omtalen av saken er drepende for den tidligere fylkesmannen og fiskeriministeren. Video: Ørjan Ryland / Dagbladet Vis mer

Derfor er det ikke til å undres over at Svein Ludvigsen vil slåss til siste slutt. Men lett blir det ikke. Tingrettens dom er en kompakt og skarp fremstilling av beviser, handlinger, juss og konsekvenser. Noen hovedpunkter viser dette:

· De tre fornærmedes forklaringer er troverdige. Retten utelukker at de kommer med falske anklager. Ludvigsen har ingen troverdighet i sakens sentrale spørsmål.

· Ludvigsen har med «vitende og vilje» utnyttet sin posisjon og sitt overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang.

· Ludvigsens handlinger har et systematisk preg, har foregått over lang tid og vært en betydelig psykisk belastning for de fornærmede.

· Ludvigsen bygde opp tillit gjennom å vise omsorg og interesse for de fornærmedes situasjon, for deretter å utnytte tilliten til egen seksuell tilfredstillelse.

· Saken er «spesiell og graverende» på grunn av det helt særskilte overmaktsforholdet mellom tiltalte som fylkesmann og «langt yngre relativt ressurssvake gutter med innvandrerbakgrunn og svak tilknytning til landet».

· Ludvigsen har forledet unge innvandrere i en sårbar situasjon til å tro at han var i posisjon til å frata dem opphold i landet. «Når dette ble benyttet til å oppnå seksuell omgang, fremstår det som kynisk og alvorlig», heter det i dommen.

· Tingretten mener det ikke finnes formildende omstendigheter som bør tillegges vekt.

Det spesielle i saken er at tingretten så tydelig legger til grunn troverdigheten i de fornærmedes forklaringer: «Forklaringene fremstår uten selvmotsigelser, med indre sammenheng og støttes av de øvrige beviser i saken». Svein Ludvigsen, som hele sitt voksne liv har nytt tillit helt til topps i det norske samfunnet, har derimot liten troverdighet. Retten utelukker hans forklaring på de sentrale punktene, og vektlegger også at han løy om seksuelle forbindelser i flere politiavhør og i fengslingsmøter.

Her finnes også det beste man kan si om denne mørke historien: Retten gir ingen ekstra beskyttelse, eller viser mer forståelse, for en person med makt og posisjoner. Vurderingen av bevis og troverdighet er tydelig og begrunnet.

En anke til lagmannsretten vil inneholde et angrep på dommens sentrale premiss: At Svein Ludvigsen utnyttet sin stilling og makt til å oppnå seksuell omgang. Ludvigsen har innrømmet tre seksuelle handlinger, men disse er plassert etter at han fratrådte som fylkesmann. Fornærmede var over den seksuelle lavalder, og sex mellom menn er som kjent ikke straffbart. At det kommer fram nye bevis som kan støtte Ludvigsens fremstilling, er lite sannsynlig. Det betyr at en omkamp i lagmannsretten på nytt vil handle om troverdigheten til tre asylsøkere mot en tidligere statsråd og fylkesmann.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.