Uten entusiasme: Jeg føler meg misbrukt av statsråd Sanner når han beskriver den store entusiasmen som preger reformarbeidet rundt om i landet, skriver Ola T. Heggem, ordfører i Rindal kommune. Foto: Rindal kommune
Uten entusiasme: Jeg føler meg misbrukt av statsråd Sanner når han beskriver den store entusiasmen som preger reformarbeidet rundt om i landet, skriver Ola T. Heggem, ordfører i Rindal kommune. Foto: Rindal kommuneVis mer

Reformarbeidet foregår uten entusiasme

Kommunereformen er den største tidstyven i kommunal forvaltning noensinne.

Meninger

Jeg har deltatt i valgkamper i mange år, både lokalt, regionalt og nasjonalt, og jeg skjønner behovet for og betydningen av deltakelse fra de sentrale rikspolitikerne. Det er selvfølgelig ønskelig at de deltar. Lokalvalg gir også en pekepinn på stemningen blant velgerne i forhold til stortingsvalget om to år.

Men siden dette er et lokalvalg, er det avgjørende at de lokale sakene blir presentert slik at det faktisk blir reelle valg av personer og parti med bakgrunn i utfordringer som angår lokalbefolkningen og som lokalpolitikerne faktisk kan avgjøre.

For oss i Senterpartiet er det veldig godt å vite at vi er et parti som står for det samme lokalt og nasjonalt. Vi ønsker levedyktige lokalsamfunn, store og små, i hele landet. Vi jobber for geografisk og sosial utjevning, og vi står for demokrati og folkestyre. Men dette betyr ikke at en overordna ideologi kan overstyre alle lokale vedtak. Et Senterparti i posisjon rundt om i landet vil måtte ta både populære og mindre populære beslutninger. Drift og tjenesteproduksjon må tilpasses inntektsnivået, og ikke minst må det offentlige, det vil si kommunen, ta et betydelig ansvar for den generelle utviklingen i de mindre lokalsamfunnene. Markedet er rett og slett for lite og for spinkelt til at kapitalen tør å satse på boligbygging, kulturbygg og andre nødvendige utviklingstiltak.

Jeg skulle ønske at sentrale personer i dagens regjering hadde vist større vilje til å sette seg inn i og forstå disse sammenhengene. Ja, jeg sier vilje, jeg tror faktisk flere av dem har de nødvendige evnene.

Sett i en slik sammenheng, blir jeg skremt når regjeringen nå truer med å ta bort kompensasjonen for smådriftsulemper i inntektssystemet. Dette kommer på toppen av den skattesvikten som kommunene opplever for tiden og som regjeringen nekter å kompensere. I en slik situasjon er det direkte uansvarlig av regjeringsmedlemmer å bruke lokalvalgkampen til å bidra til økte forventninger til de kommunale tjenestene i åra framover. De lover på våre vegne samtidig som de svekker våre muligheter til å innfri. Dette er rett og slett dårlig gjort!

Så noen ord om kommunereformen. Jeg har beskrevet denne reformen som den største tidstyven i kommunal forvaltning noensinne. Etter mitt syn brukes det helt uforsvarlig store ressurser på dette arbeidet, ressurser som med fordel kunne vært brukt på tjenesteproduksjon og utviklingsarbeid.

Jeg føler meg misbrukt av statsråd Sanner når han beskriver den store entusiasmen som preger dette arbeidet rundt om i landet. For mange av oss, kanskje de aller fleste, foregår dette arbeidet uten entusiasme. Og det vet statsråden. Vi er lojale til Stortingets vedtak og har satt i gang utredninger. Gode nabosamtaler har vi hatt i alle år. Men det verste er at sentrale politikere forteller våre innbyggere at de ikke vet sitt eget beste. Det faktum at innbyggerne i de minste kommunene er best fornøyd med tjenestene, blir bortforklart med mangel på kunnskap om egne rettigheter, små forventninger og høg alder. Direkte frekt og nedlatende overfor våre innbyggere!

Og jeg lar meg provosere av en statsminister som i sin tale til eget landsstyre harselerer over små kommuner med senterpartiordfører. Statsministeren burde heller være opptatt av å gi gode vilkår for vekst og utvikling i det hun kaller utkantkommuner. Jeg er enig i at kommunegrensa ikke nødvendigvis er så viktig i seg selv. For meg er lokalsamfunnet det viktigste. Og skal vi opprettholde og videreutvikle vårt lokalsamfunn, kan vi ikke ta bort offentlige tjenester og arbeidsplasser, de må tilpasses og utvikles. Og det klarer vi best selv. Jeg kan ikke skjønne at fagmiljøet blir større i våre barnehager ved å flytte rådmannen og fjerne senterpartiordføreren. Skal statsministeren få sin vilje, må tilbudet sentraliseres! Det mest interessante i ukene framover er hva regjeringspartienes kandidater i distriktene mener om de sentraliseringsreformene som pågår. Og ikke minst, hva mener velgerne?

På vegne av de lokalpolitikerne jeg kjenner, tør jeg garantere at vi utelukkende arbeider for best mulig tjenestetilbud, bolyst og trivsel for våre innbyggere. Da er det litt vondt å bli beskyldt for å være både bakstreversk og gammeldags.