Refser dommen mot Axel Jensen

Forfatteren Axel Jensen og Dagbladet får sterk støtte i det nyeste nummeret av fagbladet Journalisten. Både bladets redaktør Jan Otto Hauge og den presseetiske spesialisten Sigmunn Lode kritiserer i sterke ordelag Pressens Faglige Utvalg i den omstridte saken omkring Axel Jensens artikler på Dagbladets kultursider.

- Redaktørens ansvar

PFU felte Axel Jensen for formuleringer i de skildringene han har gitt av sitt sykeleie. En lege og en sykepleier, som begge ble navngitt, klagde artiklene inn for PFU, som valgte å gi klagerne medhold.

- Etter min oppfatning går PFU langt ut over sin kompetanse i denne dommen. Dette dreier seg om en skjønnlitterær tekst. Fellelsen har ikke noe med presseetikk å gjøre i det hele tatt. PFU trenger seg inn på et område der de ikke har noe å gjøre, mener redaktør Jan Otto Hauge, som ellers ofte har opptrådt som de fornærmedes vakthund i etiske spørsmål.

- Jeg har i mange år arbeidet for å få en bedre presseetikk. Jeg mener at det både skal svi og koste når avisene forulemper sakesløse mennesker. Men i dette tilfellet blir det hele en gedigen avsporing. Det er patetisk når en lege og en sykepleier blir framstilt som sakens svake part. Er det noen som skal ivaretas i dette tilfellet, må det være Axel Jensen, som skriver fra det dypeste mørket av sitt liv.

Behandlingskåte

Den pensjonerte redaktøren Sigmund Lode har i en årrekke arbeidet med presseetiske spørsmål i sin avis VG. Han har dessuten jobbet med presseetikk i pressens organisasjoner, blant annet som medlem av PFU. I artikkelen «PFU inn i litteraturhistorien» mener han at PFU vil få et lite ærerikt ettermæle:

- De risikerer å måtte gå på gjengrodde stier sammen med professor Kreyberg, han som stilte diagnosen «varig svekkede sjelsevner» på Knut Hamsun. PFU virker stort sett altfor behandlingskåte i sin virksomhet. Alle saker må ikke behandles. I dette tilfellet burde man heller forsøkt å virke som et rådgivende organ overfor klagerne. Et svarbrev der de fornærmede redegjorde for sin sak, men ellers tilga Axel Jensen, ville vært mye rimeligere i dette tilfellet.

I en drøm

Lode har gått grundig inn på detaljene i saken og mener at Axel Jensen og Dagbladet har sitt på det tørre.

- Legen som er nevnt av Axel Jensen, figurerer i teksten som del av en hallusinasjon frambrakt av medisiner. Dette framgår av det Jensen skriver. Det kan ikke være dårlig presseskikk å nevne navnet på en person som er med i en drøm. Når Jensen nevner denne drømmen, er det fordi han ønsker å formidle hvor syk han er.

Når det gjelder sykepleieren, mener jeg det er feil å trekke hennes tilfelle ut av sin sammenheng. I teksten fungerer hun som representant for de myndighetene Jensen slåss mot for sin eksistens, ikke som et krenket enkeltmenneske. Dette er en annen dimensjon enn man er vant til. Hun må tåle omtalen som en del av sin profesjonelle funksjon, sier Lode.

FRA NIMBUS: I en artikkelserie i dagbladet beskrev Axel Jensen sitt sykeleie på madrassen Nimbus. I en artikkel navnga han en lege og en sykepleier.