Refser kongen og Bondevik

Kongen og statsministeren er på feil spor når de gir vold på tv og i dataspill skylda for økt vold i samfunnet. Det mener sjefen for Statens filmtilsyn, Tom Løland.

- Påstanden om at medievold har skylda for vold i samfunnet er uttrykk for en type folketro som ikke har rot i dokumenterbare resultater, sier direktør Tom Løland i Statens filmtilsyn.

Både kong Harald og statsminister Kjell Magne Bondevik ga i sine nyttårstaler mediesamfunnet skylda for volden og brutaliseringen av samfunnet.

Myte, ikke fakta

- Jeg mener myndighetspersoner generelt bør omgås fakta mer edruelig. De har et stort ansvar for hva de sier. Man bør ikke reprodusere myter uten å sjekke dem først, sier Løland til Dagsavisen.

- Når barn og unge gjennom mediene, video og dataspill, ser stadig mer av vold, mobbing og brutalitet, kan vi ikke overraskes over at vi høster så mye av det samme i det virkelige liv, sa statsministeren i sin tale til det norske folk 1. nyttårsdag. Kongen snakket i sin tale nyttårsaften om hvor galt det var fatt når «markedet flommer over av dataspill og andre tilbud som spiller på rå vold».

Ikke dokumentert

Direktøren i Statens filmtilsyn sier dette er populære forestillinger, men mener de mangler faglig dekning.

- I seriøs forskning klarer man ikke å påvise slike årsaksforhold, sier Løland.

Han mener mytespredning om medienes fordervende virkning er med på å skape enda større frykt.

- Etter min mening er dette noen av det mest alvorlige man kan gjøre i dagens samfunn, sier Løland.

Fåtall kan bli påvirket

Han vil imidlertid ikke bortforklare filmvoldens virkninger.

- For noen utsatte grupper som vokser opp i voldsdyrkende miljøer med svak sosial kontroll kan videovold ha effekt, men årsakene til volden i samfunnet ligger ikke i videofilmer, sier Løland, som mener sosiale og økonomiske forhold er langt viktigere forklaringer på vold og brutalisering enn film og dataspill.

(NTB)

TILSYNETS MANN:</B> Tom Løland mener både kongen og statsministeren bør holde seg til fakta og ikke myter i sine nyttårstaler.