UNDERSKRIFT: Freddy Andre Øvstegård (SV) fremmer sterk kritikk mor TV 2, som sender «Idol» og «The Voice». Foto: TV 2
UNDERSKRIFT: Freddy Andre Øvstegård (SV) fremmer sterk kritikk mor TV 2, som sender «Idol» og «The Voice». Foto: TV 2Vis mer

«The Voice»-kontraktene

Refser kulturministeren: - Skuffende at hun ikke står opp for deltakerne

Freddy André Øvstegård (SV) mener TV 2 må vise anstendighet.

- Det er skuffende at Grande ikke ønsker å stå opp for deltakerne og andre musikeres rett til et anstendig arbeidsliv og rimelige kontrakter, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV).

Han har stilt skriftlig spørsmål i Stortinget til kulturminister Trine Skei Grande (V), etter at Dagbladet har satt søkelys på vilkårene i kontraktene knyttet til tv-programmene «Idol» og «The Voice».

Jurist Espen Eldøy i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har i flere omganger kritisert kontraktene med plateselskapet Universal Music, som deltakerne må skrive under på. Han mener de har unormalt lave royalties, for omfattende rettighetsoverdragelser og for lange avtaleperioder.

Øvstegård spør ministeren om hvordan hun stiller seg til at TV 2, som statsfinansiert kanal, finansierer programmer som vurderes som «lovstridige og uetiske».

Nå har Grande svart ham, men Øvstegård er ikke imponert.

KRITISERER: Freddy André Øvstegård sitter på Stortinget for SV og er medlem av Familie- og kulturkomiteen. Foto: Stortinget
KRITISERER: Freddy André Øvstegård sitter på Stortinget for SV og er medlem av Familie- og kulturkomiteen. Foto: Stortinget Vis mer

- Hun har mulighet til å påpeke overfor TV 2 at denne praksisen ikke er bra, men lar være, sier han.

«Rimelige vederlag»

Grande starter svaret sitt med å påpeke viktigheten av at «de som skaper og utøver kunst og kultur skal ha rimelige vederlag».

- Jeg legger til grunn at også TV 2 og deres underleverandører vil opptre ansvarlig og gi rimelig vederlag, skriver hun.

Dette premisset er Øvstegård langt fra enig i.

- Jeg synes TV 2 burde ta ansvar for framtidas artister. I framtidige produksjoner burde de stille krav om at det skal være rimelige kontrakter som gir ei framtid, og er liv laga for artistene som blir med. Det handler bare om anstendighet og det burde de kunne få til, sier han.

Avtale med staten

I svaret referer Grande til avtalen regjeringen inngikk med TV 2 i september i år.

Den innebærer at kanalen kan få kompensert inntil 135 mill. kroner per år for å bidra til allmennkringkastingen. Dette omfatter egenproduserte nyheter, programmer for barn og norsk film og TV-drama.

Ettersom underholdningsprogrammer som «Idol» og «The Voice» ikke inngår i almennkringkastningsoppdraget, vil ikke kulturdepartementet uttale seg om deltakernes kontrakter.

- Utover en generell forpliktelse til å drive kanalen i samsvar med gjeldende lover og regler, inneholder avtalen ikke bestemmelser som forplikter TV 2 til bestemte avtalerettslige standarder, skriver hun.

Dette argumentet mener Øvstegård er svakt.

- Jeg tenker det er en veldig defensiv og svak holdning fra kulturministeren: at hun begrenser politikkutformingen i landet til hva som er innenfor avtalen og ikke bruker muligheten hun har til å påpeke en uetisk praksis.

«Skrekkeksempel»

Ifølge Øvstegård er deltakernes vilkår et eksempel på store utfordringer i musikkbransjen.

- Artistene er under sterkt økonomisk press fra alt fra strømmeøkonomien til kommersielle interesser. Da er det alvorlig at TV 2 utnytter uerfarne artister. De burde vært et eksempel til etterfølgelse og ikke et skrekkeksempel.

TV 2 har siden saken om «Idol»-kontraktene latt være å kommentere Dagbladets saker. Nå svarer programdirektør Jarle Nakken følgende på Øvstegårds kritikk:

- TV 2 gir musikktalenter en helt unik plattform gjennom deltakelse i programmene våre. Det er vi stolte av. Vi er selvsagt svært opptatte av å sikre at alle avtaler vi inngår er lovlige og rimelige. Spørsmål om utøvende artisters vilkår må utover det rettes til musikkbransjen. Kulturministeren svarer ellers grundig og godt på spørsmålene som blir stilt, sier han.

Trine Skei Grande har fått mulighet til å kommentere Øvstegårds reaksjoner, men har ikke uttalt seg ytterligere.