PROTEST: Tannhelsetjenesten overføres fra fylkene til kommunene, til store protester fra både kommunene og tjenesten selv. Foto: Katja Kircher / Maskot / NTB Scanpix.<div><br></div>
PROTEST: Tannhelsetjenesten overføres fra fylkene til kommunene, til store protester fra både kommunene og tjenesten selv. Foto: Katja Kircher / Maskot / NTB Scanpix.

Vis mer

Debatt: Regionreformen

Regionreformen skaper flere problemer enn den løser

Lokalkunnskap vil ikke kunne ivaretas av politikere som er valgt fra helt andre deler av landsdelen de skal styre over.

Meninger
Heidi Greni.
Heidi Greni. Vis mer

Kampen om plassering av politisk og administrativ ledelse i de nye fylkene er elefanten i rommet i forhandlingene mellom fylkeskommunene om en regionreform.

Dragkampen om hvem som vinner fylkeshovedstaden er kanskje lite synlig utad, men dominerende i prosessene innad.

Debatten om sammenslåinger tar det meste av oppmerksomheten i landets 19 fylkeskommuner for tiden. Regjeringen, sammen med KrF og Venstre, har satt som mål at vi skal ned til ti fylker, eller regioner som de nå sier.

Fylkene utreder konsekvenser for videregående opplæring, kollektivtrafikk, veier og kulturtilbud, men jeg forstår at det som kan bli avgjørende for konklusjonene rundt om i landet er hvem som vinner lokaliseringsstriden.

Bergen vinner Vestlandet, forstår jeg. Det er vanskelig å svelge for Rogaland og Sogn og Fjordane. I Nord-Norge er Troms positive til en sammenslåing som gir Tromsø ny status som nordnorsk hovedstad. Nordland og Bodø sier nei takk til det.

På Østlandet holder drøftingene fylkene imellom på å gå i stå fordi alle har sett sin by som hovedstad. Vestfold ser Tønsberg som det naturlige sentrum for sammenslåing av Telemark, Vestfold og Buskerud. Det er ikke Buskerud særlig glad for siden Drammen vil kunne vinne kampen om Østfold, Akershus og Buskerud blir nytt storfylke.

Østfold vil primært slå seg sammen med Akershus for å sikre Sarpsborg som fylkeshovedstad. I mitt nye hjemfylke, Trøndelag, har de forhandlet seg fram til et kompromiss som neppe varer lenge. Trondheim skal samle den politiske ledelsen, men den administrative ledelsen skal sitte i Steinkjer.

De nye fylkeskommunene er ikke lovet en eneste ny oppgave. Storfylkene skal løse de samme oppgavene som fylkene løser på en god måte i dag. Unntaket er tannhelsetjenesten som er vedtatt overført fra fylkene til kommunene, til store protester fra både kommuner og tjenesten sjøl.

Hvilke problemer skal regionreformen løse? Det hører vi dessverre lite om fra regjeringen eller ivrige forhandlere i fylkene. Lokalkunnskap, som er så viktig for å forstå ulike utfordringer innen en region, vil ikke kunne ivaretas av politikere som er valgt fra helt andre deler av landsdelen de skal styre over.

Regionreformen skaper flere problemer enn den løser, mener jeg. Nok en reform hvor sentralisering blir viktigste resultat.