Regissørene taper filmmakt

Norske filmregissører har i realiteten gitt opp kampen om å beholde kunstnerisk totalkontroll over filmene. Det ble ikke noe av forsøket på å sikre denne kontrollen i en standardkontrakt mellom norske filmregissører og produsenter.

Det var Norsk filmforbund, der regissørene er organisert, som i fjor tok kontakt med Norske film- og TV-produsenters forening for å forhandle fram en standardkontrakt.

Utgangspunktet var at stadig flere filmprodusenter krever såkalt «final cut», den endelige kunstneriske makten over filmene, i sine avtaler med regissørene.

Ingen standard

Historisk sett er det regissørene som har hatt siste ord, og filmforbundet ville at standardkontrakten skulle gi «final cut» tilbake til regissørene.

Dette var fullstendig uaktuelt for produsentene - men selv ikke etter at dette kravet var frafalt, ble det fart i forhandlingene. For produsentforeningen fant fort ut at de ikke var interessert i en så omfattende kontrakt som filmforbundet ville ha.

- Det går ikke an å ha samme kontrakt for Nils Gaup og en debutant som nettopp har gått ut fra Filmskolen på Lillehammer. Noen regissører kan stille større krav enn andre, på bakgrunn av hva de har å vise til fra tidligere filmer, sier produsentforeningens leder, John M. Jacobsen.

Privat finansiering

Både Jacobsen og hans produsentkolleger Tomas Backström og Christian Wildhagen bekrefter at «final cut» i realiteten nå ligger hos produsentene. Produsentene krever, og får, denne retten i de aller fleste tilfellene.

- Det tvinger seg fram, fordi filmene i stadig større grad har privat finansiering. Dette øker produsentens ansvar, sier Jacobsen.

- Selv om regissøren bestemmer over innholdet, kan jeg si nei hvis han skulle foreslå noe som har økonomiske konsekvenser som jeg ikke kan ta ansvar for, sier Wildhagen.

- Produsenten står ansvarlig for pengene, og da må han også stå ansvarlig for at filmen blir som forespeilet, sier Backström.

Regissør-hjelp

Filmforbundets leder Rolv Håan kan ikke særlig annet enn registrere at produsentene får det som de vil.

- Men heretter vil vi være langt mer aktive i å hjelpe regissørene med å inngå skikkelige avtaler, sier Håan.

Og da dreier det seg ikke bare om «final cut», men også de spørsmål som «Budbringeren»-regissør Pål Sletaune og manusforfatter Jonny Hallberg nå truer produsent Dag Nordahl med rettssak om: nemlig hvor stor del av filminntektene og hvilke rettigheter i forhold til den ferdige filmen opphavsmennene skal ha.