INGENTING Å GI: Erna Solberg og Siv Jensen om grønt skatteskifte. Foto: NTB Scanpix
INGENTING Å GI: Erna Solberg og Siv Jensen om grønt skatteskifte. Foto: NTB ScanpixVis mer

Hovedleder: Grønt skatteskifte

Regjerigens klima-skambud

Regjeringens forslag gir ingen mening, og oppfyller ingen mål. 

Meninger

Regjeringen har lagt fram sitt forslag til endring i drivstoffavgift og enkelte andre avgiftstiltak, som skal være utgangspunkt for det lovede «grønne skatteskiftet». Den foreslår 15 øre i økt avgift på bensin, 35 øre for diesel og 20 øre økning i mineralavgiften.

De la fram dette nesten en uke før tida, statsbudsjettet presenteres torsdag i neste uka. Det er lett å skjønne den vurderingen, for dette er et oppsiktsvekkende dårlig tilbud til støttepartiene. De trenger en ekstra uke på å krangle. Det er sælig vanskelig for Venstre, som har investert mye av sin troverdighet i saken.

Under forhandlingene i forkant, da det var snakk om i underkant av en krone i økt avgift, ble den lille økningen nærmest latterliggjort av Miljøpartiet de grønne. Forskere ved Cicero og Trafikkøkonomisk institutt påpekte at drivstoffprisen antakelig måtte dobles for at det skulle få vanlige bilister til å la kjøretøyet stå.

Argumentet for har vært at en moderat økning kan gi stor uttelling på utslipp fra tungtransport. En krones økning i dieselavgiften vil gjøre biodiesel konkurransedyktig. For store transportselskaper som finregner på drivstoffutgifter i sine budsjetter, vil selv en så liten endring kunne være avgjørende. Skal vi nå klimamålene må transportsektoren i Norge bidra vesentlig, og overgang til biodielsel i tungtransport regnes som svært viktig for at dette skal være mulig.

Sett i lys av dette er et forslag om 35 øre i økning nærmest uforståelig. Det gir ingen mening, og oppfyller ingen mål. Når regjeringen på toppen av det hele øker pendlerfradraget og vil kutte i bompenger, likner ikke forslaget på et grønt skatteskifte i det hele tatt. Bilistene kommer bedre ut. Regjeringen mener likevel dette bare betyr at de oppfyller avtalen de inngikk med støttepartiene ifjor om et grønt skatteskifte, fordi avgiftene skulle kompenseres med «sektorvise reduksjoner» av andre avgifter. Bilistene er en sektor, mener regjeringen.

Venstre var skuffet over regjeringens tilbud, og sier det er uaktuelt å godta. KrF vil forhandle videre, men ikke uten Venstre, og mener det kan komme andre avgifter som gjør heltheten mer spiselig. Det ville i så fall måtte være kraftig økning av engangsavgiften på kjøp av bil. Høyre og Frp sier de ikke har noe mer å gi. Dette blir en stirrekonkurranse, eller skal vi si chicken race, for å gi saken det anslaget av bilbasert dramatikk som den fortjener.

Les også: Dette er regnestykket som kan gi regjeringskrise og som forskerne mener ikke kan stemme

Det kan se ut til at regjeringen spekulerer i at ingen ønsker å kaste den ett år før valget. Klimasaken er et verdispørsmål som nettopp kan ha det potensialet, hvis skambudet er lavt nok. Her er ennå alt åpent.