Regjering uten minoriteter

KVOTERING: Både ikke-statlige organisasjoner og en instans opprettet av regjeringen selv har notert seg at etniske minoriteter ikke er tatt med i vurderingen når det gjelder sammensetningen av den nye regjeringen. Antirasistisk Senter, Senter mot etnisk diskriminering og Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) har pekt på noe som igjen er neglisjert, nemlig inkluderingsprinsippet når det gjelder sammensetningen av den nye regjeringen. Vi ser på dette prinsipielt. Det vi peker på, er mer enn bare en symbolsk handling; nemlig å gi plass i markeringsåret 2005 til de endringer som har funnet sted i samfunnet. Dette er ikke en kritikk, men rett og slett en påminnelse om at reell inkludering også betyr å gi plass til folk i styrende organer.

I ETTERKANT av vårt innspill har det blitt en oppfølging i media, særlig mandag 24. oktober. Dagbladet har nevnt to navn som kunne være aktuelle: Lubna Jaffery Fjell, Ap-politiker fra Bergen og Nita Kapoor, kultursjef i NRK. Samme dag tar Guri Hjeltnes i VG opp problemstillingen og nevner Manuela Ramin-Osmundsen og Khalid Salimi. Kvalifikasjonene er gode: Kapoor har tidligere vært politisk rådgiver for Turid Birkeland, Osmundsen var aktuell til direktørjobben i det nyopprettede integreringsdirektoratet, mens Salimi har vært aktiv i menneskerettighetsarbeid, nestleder i Norsk kulturråd i åtte år og jobber med internasjonal kulturutveksling. Tidligere har også Akhtar Chaudry fra SV vært nevnt som aktuell.

DEN ETNISKE bakgrunnen til disse og andre aktuelle personer er et kriterium for vurdering. Like viktig er at de er kvalifisert til de stillinger de går inn i. Dette fordi samfunnet har anerkjent at kvinner skal likestilles med menn - men ikke i samme grad anerkjent dette prinsippet når det gjelder minoritetsbefolkningen. Derfor blir det viktig at en person med ikke-norsk etnisk bakgrunn ikke plasseres som et slags alibi for regjeringen - selv om intensjonene skulle være gode. Dessuten må det da finnes kvalifiserte personer nok til ikke bare én, men flere stillinger i flere departementer?