- Regjeringa har sviktet på sosiale rettigheter

Trine Skei Grande vil gjøre livet enklere for kunstnere.

På vei mot kulturmakta?: - Vi har ikke laga noen ønskeliste over departementer, men det er viktig at det kulturdepartementet får en statsråd som forstår seg på Venstres politikk, sier partileder Trine Skei Grande, som er optimist før valget til høsten. 
Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.
På vei mot kulturmakta?: - Vi har ikke laga noen ønskeliste over departementer, men det er viktig at det kulturdepartementet får en statsråd som forstår seg på Venstres politikk, sier partileder Trine Skei Grande, som er optimist før valget til høsten. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.Vis mer

(Dagbladet):
- Hvorfor bør kulturinteresserte gi sin stemme til Venstre i høstens stortingsvalg?

- Fordi vi ønsker å gi mer frihet til kulturen, sier partileder Trine Skei Grande.

Venstre er liberale, tross alt, og Grandes viktigste punkt på det kulturpolitiske feltet er at kunst- og kulturlivet må operere fritt fra statlig innblanding når det kommer til innhold. Og makten skal spres, kan hun fortelle.

- For meg er kunst og kultur en ytring, og det er skummelt for et samfunn hvis ytringen blir for ensretta som følge av den rådende politikken. Regjeringa har fått til mye bra med Kulturløftet, men de mangler et perspektiv når det kommer til maktkonsentrasjon, sier Grande.

- Kulturrådet er for mektig Hun mener for mye av pengeflyten ut til kulturlivet blir styrt fra Oslo, og at særlig Kulturrådet — som årlig deler ut godt over en milliard kroner - har fått for stor makt.

- Som en følge av det har vi fått en mer strømlinjeforma og kjedeligere kultur. Folk er redde for hva som vil skje med tilskuddene neste år hvis de snakker makta i mot, hevder Venstre-lederen.

- Sikrer ikke prinsippet om armlengdes avstand mellom departementet og kulturrådet at så ikke skjer?

- Poenget vårt er at det trengs flere kilder til finansiering av kultur enn hva den sittende regjeringa har fått til. Det er det vi mener med å spre makt. Flere institusjoner, også i regionene, bør få større spillerom til å bevilge penger til kulturformål, sier Grande.

Sosialpolitikk Et annet aspekt hun vil trekke fram er kunstneres sosiale rettigheter og økonomiske vilkår.

- De rødgrønne har svikta når det kommer til sosiale rettigheter for kunstnere. Veldig mange av kunstnerne er selvstendig næringsdrivende, og vi mener de bør har de samme sosiale rettighetene som vanlige lønnsmottakere.

Hun ønsker blant annet å innføre automatisk minstefradrag på rundt 100 000 kroner.

- Hvordan skal dette finansieres?

- Mange av ordningene er langt fra kostbare. Det handler om å legge om og forenkle systemet, og en forenkling av byråkratiet vil antakelig spare samfunnet for enorme ressurser, og ikke minst forenkle hverdagen for kunstnere.

Blir blågrønt eller mørkeblått Det er ingen hemmelighet at store deler av kulturlivet i Norge ser med skepsis mot en borgerlig regjering, særlig på grunn av Fremskrittspartiet som ønsker å redusere kulturens andel av statsbudsjettet.

- De rødgrønne har stått for et enormt økonomisk løft på kulturfeltet de siste åtte årene. Kan du forstå at mange vegrer seg for å stemme borgerlig i frykt for Frp?s varslede kutt i kulturmidlene?

- Venstre har de siste årene alltid lagt seg høyere enn regjeringa når det gjelder bevilgninger til kultur. Mye av det de rødgrønne har gjort er som sagt veldig bra, men husk at det er en regjering med et enormt handlingsrom. Kultur ikke bare handler om penger, men også hvordan de kanaliseres og brukes. Det har det vært for lite debatt om, sier Grande og fortsetter:

- Det kommer til å bli et regjeringsskifte, og når det gjelder kulturpolitikken vil det bli stor forskjell på en blågrønn og en mørkeblå regjering. Jeg håper folk ser at kulturpolitikken er en god grunn til å stemme Venstre, sier hun.

Må ha gjennomslagskraft - Sett at dere nå kommer i posisjon med deres foretrukne partnere Høyre og KrF. Hvordan ser du på statsrådsposten i kulturdepartementet?

- Den er veldig viktig.

- For Venstre eller generelt?

- Begge deler. Vi har ikke laga noen ønskeliste over departementer, men det er viktig at det blir en statsråd som forstår seg på Venstres program på kulturfeltet. Ikke minst i mediepolitikken kommer det til å skje en hel masse, og det er viktig med en statsråd med stor gjennomslagskraft.

Vis mer