SKATTELETTER: Lavere skatt kan ha dynamiske effekter som er forskjellig for ulike skatter. Dette er det lite tvil om og er godt dokumentert, skriver Siv Jensen. Foto: Jørn H Moen
SKATTELETTER: Lavere skatt kan ha dynamiske effekter som er forskjellig for ulike skatter. Dette er det lite tvil om og er godt dokumentert, skriver Siv Jensen. Foto: Jørn H MoenVis mer

Skatt:

Regjeringen har redusert personskattene og likevel har inntektene fra de samme skattene gått opp

Truls Wickholm tolker intervjuet i Dagbladet feil.

Meninger

Lavere skatt kan ha dynamiske effekter som er forskjellig for ulike skatter. Dette er det lite tvil om og er godt dokumentert, blant annet i Skatteutvalgets rapport fra 2014. Truls Wickholm (Ap) villeder derfor når han tolker intervjuet i Dagbladet 28.07.2017 som at jeg mener noe annet. For de som er i tvil er det bare å lese hva H/FrP-regjeringen skriver i budsjettdokumentene og skattemeldingen fra 2015.

Vi har alltid vært klare på at lavere selskapsskattesats stimulerer til investeringer. I skattereformen foreslo H/FrP-regjeringen derfor at satsen skulle reduseres betydelig. Jeg er glad for at også Arbeiderpartiet ble med på dette i skatteforliket, et forlik vi nå er i ferd med å iverksette.

Regjeringen har redusert personskattene med 18 mrd. kroner, og likevel har inntektene fra de samme skattene gått opp med 65 mrd. kroner. Jeg tror ikke det skyldes skattekutt alene, men det viser at vi ikke kan se på skatteinntektene som statiske.

Vi må også sørge for gode rammebetingelser for eierne, de som skal investere i arbeidsplassene. Formuesskatten rammer norske eiere, men ikke utlendinger. Skatten skaper også likviditetsutfordringer når eiere må ta ut utbytte for å betale skatt selv om virksomheten går med underskudd. Formuesskatten svekker derfor norsk eierskap og reduserer tilgangen til kapital for virksomheter som er avhengig av norsk egenkapital for å kunne investere i ny virksomhet og arbeidsplasser.

H/FrP-regjeringen er opptatt av mangfoldet i næringslivet og vil styrke det norske eierskapet og legge til rette for gründervirksomhet. Redusert formuesskatt, skatteinsentiver for investeringer i oppstartselskaper og skattelettelser for ansatteopsjoner er viktige bidrag, som kommer i tillegg til lavere selskapsskattesats. Det ene utelukker ikke det andre.