STORTINGSMELDING: 15. oktober kan Monica Mæland virkelig gi regionreformen mening. Leverer regjeringen som den bør, må motstanderne gå imot en solid desentralisering av makt, skriver innsenderne. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
STORTINGSMELDING: 15. oktober kan Monica Mæland virkelig gi regionreformen mening. Leverer regjeringen som den bør, må motstanderne gå imot en solid desentralisering av makt, skriver innsenderne. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Regionreformen:

Regjeringen må levere i regionreformen

Monica Mæland har nå mulighet til å snu debatten på hodet ved å vise i praksis hvor alvorlig regjeringen tar denne viktige reformen.

Meninger

For oss som er ordførere for Venstre har det vært en underlig opplevelse å følge debatten om regionreformen. Vårt utgangspunkt har hele tiden vært at makten til å ta politiske avgjørelser skal ligge tettest mulig på folkene avgjørelsene skal gjelde for. For oss er regionreformen først og fremst en demokratireform. Derfor er det synd at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ser seg tjent med å kjempe mot reformen, i stedet for å bidra i kampen for å flytte mer makt og nye oppgaver ned til fylkene.

Slik de to partiene har opptrådt, med noen hederlige lokale unntak, er vi rett og slett redde for at det enorme arbeidet som er lagt ned og nå skal fullføres ved å fordele statlige oppgaver rundt om i landet skal strande. At folk rundt omkring i de nye regioninndelingene deltar aktivt i meningsbrytningen om regionene er et tegn på genuint engasjement vi ønsker velkommen, mens det politiske spillet enkelte partier og politikere tillater seg opprører oss.

Trygve Slagsvold Vedum vet at de nye regionene blir av en slik størrelsesorden at viktige, tunge og spennende oppgaver kan flyttes ut og at han på Stortinget kan bidra. For det var vel derfor Senterpartiet, i samarbeid med Arbeiderpartiet, tidligere har forsøkt å sette i gang en reform av fylkesnivået? I stedet drukner Vedum i sitt eget politiske spill og omkamp om et politisk vedtak han ikke klarer å avfinne seg med. Resultatet er et Senterparti som står i veien for massiv oppgaveflytting. Et parti som tilsynelatende kjemper distriktenes sak, men når det kommer til stykket ikke ønsker å være konstruktive i prosessen med å sikre dem meningsfylte oppgaver.

I Venstre retter vi blikket mot 15. oktober, dagen kommunalminister Monica Mæland får anledning til å vise Stortinget handlekraft som vil sette regionreformen i et helt nytt lys. Hun har nå mulighet til å snu debatten på hodet ved å vise i praksis hvor alvorlig regjeringen tar denne viktige reformen. For regjeringen har ikke holdt tilbake på hvor nødvendig regionreformen er for landet. Vi tror det er fordi Mæland genuint mener at den planlagte oppgaveoverføringen vil gi regionene en solid vitamininnsprøytning, gitt at de er store nok til å ta imot større makt og viktigere oppgaver enn de har i dag.

I vinter kom Hagen-utvalgets anbefalinger. En grundig rapport, som tar for seg store oppgaver som skisseres flyttet fra stat til fylkeskommune. Venstres ordførernettverk hyller rapporten. Hvorfor? Fordi den virkelig tar tak i oppgaver som det virker logisk at ikke skal ligge hos staten, men bør flyttes nærmere folk og lokalsamfunn over hele landet. Rapporten gir rett og slett oss som er glade i fylkene en stor optimisme.

Ser vi ut av Norge, regionaliseres Norden. Mobilitet, ny teknologi og nye industrielle klynger skaper nye drivkrefter. Norge må ta dette på alvor, både med tanke på bosetting og fordeling av velferdsgoder – men særlig med tanke på å skape nye arbeidsplasser og få fart på et grønt skifte. Venstre ønsker smarte regioner for Norge og Norden. Det er en framtidsrettet distriktspolitikk i praksis.

15. oktober kan Monica Mæland virkelig gi reformen mening. Leverer regjeringen som den bør, stilles motstanderne av reformen i et krevende lys. Ikke bare skal de ta omkamper på selve sammenslåingen. De vil også måtte gå imot en solid desentralisering av makt. Motstanderne vil måtte si til sine folk der ute at de ikke ønsker nye oppgaver for dem. Er det politiske spillet viktigere enn å jobbe for desentralisert makt og sterkere distrikter?

Venstres ordførernettverk forventer at regjeringen griper denne muligheten til å slå tilbake mot alle som tviler. Vi forventer faktisk at regjeringen leverer. Å underlevere på dette, i lys av den debatten som har gått, er faktisk ikke et alternativ.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.