BRYTNINGSTID: Studenttilværelsen er en brytningstid. For mange er det første gang de bor hjemmefra og må stå på egne ben. Det kan være tøft, skriver innsenderne. Foto: NTB Scanpix
BRYTNINGSTID: Studenttilværelsen er en brytningstid. For mange er det første gang de bor hjemmefra og må stå på egne ben. Det kan være tøft, skriver innsenderne. Foto: NTB ScanpixVis mer

Regjeringen satser på psykisk helse

Hver fjerde student sliter psykisk, ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2018.

Meninger

Å ha det bra fysisk og psykisk er viktig for å ha en god studietid. Selv om de fleste studentene sier at de har det bra, er det ingen tvil om at utviklingen når det gjelder psykiske helse blant studenter er bekymringsfull. Dette er en del av en utvikling som også angår andre grupper enn studenter, og som trenger vår fulle oppmerksomhet.

Studenter, som alle andre, skal få den hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten. Derfor kommer styrkingen som regjeringen har gjort innen psykisk helse, både innenfor folkehelseområdet og i tjenestene, også studentene til gode.

Vi har innført et krav om psykologikompetanse i alle kommuner fra 2020, og rekrutteringstilskuddet har så langt bidratt til at over 280 kommuner har mottatt tilskudd til 500 psykologstillinger.

I tillegg har regjeringen innført en tilskuddsordning som retter seg direkte mot studentene. Ordningen ble styrket med 10 millioner kroner i år, og utgjør nå 15 millioner kroner. Det er penger som studentsamskipnader og universiteter og høyskoler kan søke om og bruke på helsefremmende og forebyggende tiltak.

I lederen 6. september oppfordrer Dagbladet politikere og utdanningsinstitusjoner til å forene krefter for å gi flere studenter en bedre psykisk helse. Vi er enige.

Studenttilværelsen er en brytningstid. For mange er det første gang de bor hjemmefra og må stå på egne ben. Samtidig skal de få nye venner, bli kjent på et nytt sted, og ta til seg masse ny kunnskap. Det kan være tøft.

Derfor er det viktig at universiteter, høyskoler og studentsamskipnaden er enda mer opptatt av å skape sosiale arenaer der alle blir sett. Fadderuka kan være én slik arena. I tillegg trengs det et bredt tilbud av aktiviteter som har som mål å treffe alle studenter også utenfor fadderuka.

Vi fra vår side vil arbeide for at samarbeidet mellom helsetjenestene i de ulike kommunene og studentsamskipnadene blir enda tettere og enda bedre. Og så må vi jobbe bredt for å forebygge, for psykiske problemer er et omfattende folkehelseproblem som rammer alle deler av befolkningen.

Derfor jobber regjeringen nå med en egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Psykisk helse vil også være en viktig del av den nye folkehelsemeldingen som kommer neste år.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.