Regjeringen strengere enn velgerne

Velgere mer positive til privatisering, skriver Stein Aabø.

I UTAKT: Regjeringens motstand mot konkurranseutsetting og privatisering av offfentlige velferdstjenester deles ikke av de rødgrønne partienes velgere. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet.
I UTAKT: Regjeringens motstand mot konkurranseutsetting og privatisering av offfentlige velferdstjenester deles ikke av de rødgrønne partienes velgere. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet.Vis mer

Mange på venstresida i norsk politikk vil si det er faretruende høy oppslutning om Høyre og Fremskrittspartiet etter måneders seiersgang på gallupene. Partiledelsen i de rødgrønne partiene trøster seg med at det er lenge til stortingsvalget i 2013. Men resultatene fra en fersk holdningsundersøkelse, utført for Næringslivets Hovedorganisasjon, kan tyde på at dette ikke bare er basert på stemningsbølger, misnøye og tretthet med det sittende regimet. NHO-undersøkelsen viser at det er stor oppslutning i alle partier om større konkurranse og valgfrihet i det som normalt er kommunale tjenester. En slik oppslutning kolliderer som kjent med det som er blitt den rødgrønne regjeringens varemerke: stans privatiseringen, styrk kvaliteten på de offentlige tjenester.

Kort oppsummert er undersøkelsens hovedfunn slik: Bare 23 prosent mener det er galt at private bedrifter får konkurrere om utførelsen av tjenester i kommunal regi. Et klart flertall av dem som stemmer Ap og SV mener det er riktig med konkurranseutsetting. Riktignok er flertallet av SV-velgere imot, men også der er hele 38 prosent for.

Når det gjelder pleie- og omsorgssektoren mener 46 prosent av de spurte at det må åpnes for private klinikker i større grad enn nå. Et klart flertall tror at kvaliteten blir bedre med større innslag av private. Nesten sju av ti mener det er viktig at folk har mulighet til å velge mellom flere ulike tilbud når de har behov for kommunale tjenester innen helse- og omsorg. Særlig kvinner er for et større mangfold. Et like stort flertall - sju av ti - mener det ikke spiller noen rolle om det er private eller offentlige som utfører tjenester så lenge de kommunale tjenestene er gode. Så langt NHO-undersøkelsen.

Dette viser at motstanden mot konkurranseutsetting er større i regjeringen og blant topptillitsvalgte i de rødgrønne partiene enn blant folk flest. Folk har en viss erfaring fra ulike tilbud. Halvparten av barnehagene i dette landet er private. Fastlegene er selvstendige næringsdrivende med avtaler med kommunene. Eldreinstitusjoner er som regel kommunale, men det fins gode eksempler på privatdrevne. Skolene har man ikke spurt om. I den sektoren er bare en forsvinnende liten del private. Uverdige tilstander, som blir nyhetsstoff i mediene, fordeler seg nokså jevnt på offentlige og private tilbud. Svarene tyder uansett på at det er ett fett for brukerne hvem som tilbyr tjenesten, bare den er god og rimelig.

Det er ikke første gang NHO gjør slike funn i velgerskaren. En tilsvarende undersøkelse fra våren 2005 viser at et like stort flertall var positiv til konkurranseutsetting og større valgfrihet da. Det var likevel ikke utslagsgivende politisk. For samme høst vant Ap, SV og Sp rent flertall ved stortingsvalget.

Men NHO gir seg ikke. Undersøkelsen Dagbladet har fått og som jeg refererer til overfor er åpenbart ledd i en bevisst strategi. Nylig «avslørte» avisa Klassekampen at NHO Service driver en massiv PR-kampanje for å få kommuner til å sette tjenester ut på anbud, noe som åpenbart ville være i NHOs medlemsbedrifters interesse. En rekke notater som er sendt ut til forskjellige kommuner inneholder beregninger om hvor mye de respektive kommuner vil tjene på at private overtar driften av ulike tjenester. NHO-foreningens leder Petter Furulund sier til Klassekampen: «Vi kommer til å kjøre voldsomt på dette fram mot lokalvalget neste år. Det blir et hovedtema på NHOs årskonferanse». Fagforbundets leder Jan Davidsen anklager NHO for å jukse med tall, misbruke statistikk og brukerundersøkelser og for å underslå at gevinsten ved privatisering vil gi dårligere lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. KS sine regnemestere er heller ikke overbevist om holdbarheten i NHOs beregninger.

Der står striden akkurat nå. Den lange valgkampen er for lengst i gang, også ved partienes stedfortredere, LO og NHO. Velgerne er åpenbart relativt likegyldige til hvem som tilbyr tjenestene. Det var de også i 2005, uten at det ga valgseier for de borgerlige partiene.