Regjeringen svikter de alle fattigste

«Hvorfor mottar en mann fra Palestina 195 ganger mer norsk bistand enn en kvinne fra Niger, verdens fattigste land?» Fordi elendighet er langt mindre interessant hvis ikke Israel eller USA er involvert.

Foo

«At palistinerne blir overøst med penger fra Norge tror jeg skyldes den nærmest sykelig opptatthet av konflikten mellom Israel og palestinerne fra norske politikere, som grenser til stormannsgalskap. At konfliktlinjene i Midtøsten følger høyre-venstreaksen i norsk politkk gjør det sikkert ikke bedre. Norge har også fått den tvilsomme ære å lede innsamlingen av penger fra andre land til et korrupt regime, et oppdrag andre land forståelig nok skygger unna.

Røder

«Dette har du vært med på selv, SV-Petter Eide. Du og partiet ditt har jo en sykelig facinasjon for alle totalitære bevegelser, og støtter opp om dem som best dere kan. Dessuten burde du kanskje ta dette opp med din partifelle og venn statsråd Erik Solheim? Eller din kone, partifelle og statsekretær Lisbeth Rugtvedt?

Chris

«Hvis alle ressurspersoner i Norge som vet noe om årsakene til fattigdommen i Afrika hadde invlovert seg i protestene mot Norges manglende vilje til å gi disse landene STORE handelsfordeler, ville vi kanskje sett en viss økonomisk utvikling. Dessuten gir investeringer i infrastruktur som veier, strøm og byråkratieffektivisering langt større virkninger enn disse myke norske tiltakene. .

Reaney