Regjeringens krisepakke

Det er tid for politisk styring,

for effektive reguleringer og for aktiv økonomisk politikk.

Finansminister Kristin Halvorsen, da

hun la fram regeringens krisepakke.«Dette bør være det perfekte tidspunkt å starte konstruksjonen av høyhastighetsbanene mellom de store norske byene. Togene blir trolig bli et langt bedre alternativ enn fly i Sør-Norge. På lang sikt vil et slik prosjekt redusere CO{-2}-utslippene i Norge, ved at folk og gods kan fraktes miljøvennlig.

Kjetil«Jeg er enig i at næringslivet må ha hjelp slik at vi sikrer arbeidsplasser, men å sitte og se at mine arbeidstimer nå går i lomma sutrete banker med dyre vaner, som har skodd seg på meg i 45 år, er intet mindre enn jævlig.

JNM«Dette er dessverre for lite og ikke minst for seint. Hovedproblemet her er beslutningsprosessene i kommunene. Jeg kjenner til flere byggeprosjekter som bare venter på godkjenning fra kommunen for å sette i gang.

Oppgitt«De utgir seg for å være solidaritetens og ansvarlighetens riddere, mens sannheten er at de er forkjempere for en høykostpolitikk som rammer de som har aller minst. Høye skatter og avgifter (skjulte og synlige) rammer de med dårligst råd.

Trebuchet«Pakken fremstår som god og balansert med bredt nedslagsfelt.

Platonix«Som vanlig har regjeringen ignorert selvstendig næringsdrivende.

Petter