DÅRLIG SIKRET: Erna Solberg. Foto: NTB Scanpix
DÅRLIG SIKRET: Erna Solberg. Foto: NTB ScanpixVis mer

Høring om objektsikring:

Regjeringens strategi virker også dårlig sikret

I opptakten til kontrollhøringen om sikring og beredskap i Stortinget, spinner Erna Solberg. I glatt oppoverbakke.

Meninger

Riksrevisjonen kom før sommeren med en svært alvorlig rapport. Den kritiserte i kraftige ordelag regjeringens arbeid med å styrke beredskap og sikring av bygninger og andre installasjoner som har betydning ved kriser og krisehåndtering. Dette er et arbeid som startet etter 22. juli-kommisjonens rapport, og som Erna Solberg kjørte fram som en av de viktigste sakene i valgkampen i 2013 - med hard kritikk av Jens Stoltenberg.

I partilederdebatten forrige uke ble det tydelig at regjeringen legger seg på en svært offensiv linje i måten de skal forsvare seg i denne saken. Dermed er den også risikofylt. Høringen om saken starter i kontrollkomiteen i Stortinget mandag neste uke, og den blir mer spennende enn man kunne forutse.

Erna Solberg spinner, i glatt motbakke. I debatten hevdet hun blant annet at Riksrevisjonens rapport bare handler om sikring av Forsvarets og politiets bygninger. Det forbauset flere i opposisjonen, som trakk fram at rapporten også omfatter kritikk om manglende sikringsarbeid knyttet til sivile institusjoner som vann og strøm. Altså at grunnleggende infrastruktur ikke er sikret godt nok i tilfelle kriser skulle inntreffe. Dette er selvsagt ømtålig for regjeringen, et slikt perspektiv trekker saken nærmere folk flest. Det anskueliggjør det akutte alvoret. Det hjelper ikke regjeringen at riksrevisoren, Per Kristian Foss, til NTB kommenterte statsministerens opptreden i debatten, og mente hun hadde vært upresis. Han bekreftet opposisjonens versjon.

Rapporten er omfattende, detaljert og beskriver svikt når det gjelder oversikt, planer, gjennomføringskraft og bevilgninger. Mange forhold er bedret, og det pågår arbeid som trekker i riktig retning. Men helhetsbildet er nedslående. Regjeringen møter kritikken ved å forsøke å snevre det inn så mye som mulig. Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) overrasket både opposisjon, riksrevisjonen - og programlederen - da han i Dagsnytt 18 før sommeren oppsummerte kritikken som et behov for «litt tykkere murer» rundt en del av forsvarets og politiets bygg.

Her skal regjeringen kjøre et hardt løp, den skal ha forståelse for sin tolkning, og den bruker av sin betydelige politiske kapital til å drive gjennom saken uten å ville gi innrømmelser. Det er ikke gitt at det holder. Også strategien virker dårlig sikret.