Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Meninger

Mer
Min side Logg ut

Debatt: Vannscooter

Regjeringens vannscooterforslag på kollisjonskurs med fuglelivet

Sjøfuglene våre er truet, og for mange arter har tilbakegangen vært urovekkende stor.

Ødeleggende scooterkjøring:  Ærfuglens barnehage, der de små blir passet av både mor og hjelpsomme «tanter», blir med ett omgjort til en fristende buffet. Ærfuglen er en rødlistet art, både i Norge og globalt. Foto: Oddvar Heggøy / Norsk Ornitologisk Forening
Ødeleggende scooterkjøring:  Ærfuglens barnehage, der de små blir passet av både mor og hjelpsomme «tanter», blir med ett omgjort til en fristende buffet. Ærfuglen er en rødlistet art, både i Norge og globalt. Foto: Oddvar Heggøy / Norsk Ornitologisk Forening Vis mer
Meninger

Til tross for at regjeringen er godt kjent med effekten ulike forstyrrelser har på fuglelivet, vil de tillate kjøring med vannscooter i områder der fuglene er mest sårbare, hvor familieliv og ungepass utfolder seg hver sommer. Nå skal deres fristed bli tilgjengelig for vannscooterlek.

NATURVERNRÅDGIVER: Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening.
NATURVERNRÅDGIVER: Martin Eggen, Norsk Ornitologisk Forening. Vis mer

Et forslag om å tillate vannscooterkjøring også nært land er ute på høring. Regjeringen foreslår å fjerne den eksisterende forskrift for bruk av vannscooter o.l, som har sikret vannscooterfrie soner nært land. Gjennom å likestille vannscootere med fritidsbåter inviteres vannscooteren inn på grunne områder i skjærgården.

I motsetning til båter kan vannscootere holde stor fart nær fuglenes hekkeplasser på holmer og skjær, og der ærfugl og siland fredfullt passer sine små nøster. Vannscootere kan gjøre raske, uforutsigbare bevegelser, ofte i stor fart. Siden de i stor grad blir brukt til lek, oppholder de seg ikke sjeldent i et begrenset område over tid. Forstyrrelsen kommer dermed igjen og igjen.

Slikt blir det konflikt av - med alle som frem til nå har nytt strandsone og indre skjærgård i fred. En fjerning av de vannscooterfrie sonene prioriterer noen få, på bekostning av de mange.

For fuglene kan de invaderende og fartsglade gjestene forårsake død, både gjennom kollisjoner og i forbindelse med konsekvensene forstyrrelsene kan ha på tap til predatorer. Når foreldrene skremmes vekk fra egg eller unger, blir de små et lett bytte for dem som vil ha seg en munnfull.

Ærfuglens barnehage, der de små blir passet av både mor og hjelpsomme «tanter», blir med ett omgjort til en fristende buffet. Ærfuglen er en rødlistet art, både i Norge og globalt.

Kanskje enda mer alvorlig er følgene når fuglene skygger banen helt, og dermed mister leveområdene sine. Allerede utgjør forstyrrelser fra båter, turister og næringsvirksomhet en utfordring mange steder. Vannscooterkjøringen utgjør en tilleggsbelastning. Flere vitenskapelige studier har vist at de samlede effektene av forstyrrelser har alvorlige følger for hvilke områder fuglene bruker.

De kan fortrenges til arealer med dårligere forhold for familieliv og matsøk, om alternativer i det hele tatt finnes. Regjeringens forslag er med andre ord en oppskrift på ytterligere reduserte fuglebestander.

Gryta regjeringen nå sauser sammen skal gjøres mildere ved at kommunene selv oppfordres til å opprette soner der vannscooterkjøring ikke tillates. Fjerning av den sentrale forskriften er begrunnet i at reguleringen bør tilpasses de lokale forholdene. Forslaget tar ikke hensyn til at store deler av bestandene for mange fuglearter vil være utenfor verneområder eller begrensede vannscooterfrie soner opprettet av kommunene selv.

Kun generelle forbudssoner nært land ivaretar det mangfoldige fuglelivet, siden det er nettopp her konsentrasjonene er. På de grunne sjøområdene finner fuglene mat og ly. Rike forekomster av fisk og marint liv under vannoverflaten gir næringsgrunnlag for måker, terner og ender langs det meste av kysten. En evaluering av nåværende regulering gjort av Vista Analyse konkluderer med at dagens regelverk i stor grad ivaretar hensynet til naturmangfoldet. Derfor må det videreføres.

Vi trenger ikke ytterligere press på utsatte bestander og økosystem. Handlinger vi mennesker foretar oss får konsekvenser for andre skapninger, og vi må ta tilgjengelig kunnskap om effektene i bruk. Regjeringens forslag er på kraftig kollisjonskurs med en slik erkjennelse.

Rachel Carsons bok «Den tause våren» er verdenskjent. Bakgrunnen for boka er mindre kjent. Carlsons venn Olga Owen Huckings jobbet som journalist i Boston Herald, og var lidenskapelig opptatt av naturen. I et brev til Carson i 1958 skrev hun om den tragiske virkningen kjemiske insektmidler hadde på fuglefaunaen. «Det var fugler som levde side om side med oss, de stolte på oss, og bygde redene sine i trærne våre år etter år».

Brevet inspirerte Carson til å skrive boka som ble så banebrytende, fordi den formidlet et nytt syn på naturen, et natursyn som preger store deler av verdens befolkning, også i Norge. Mange har innsett at det må være begrensninger på skadelige aktiviteter dersom naturens mangfold og liv skal bevares.

Skjærgården vår blir stadig tausere som følge av minkende sjøfuglbestander, og alle krefter må settes inn for å få dette livet tilbake. Ingen er tjent med at tausheten fylles med motorbrøl.

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media