Regjeringens vonde halvår

Sykehusstrid, Wara-saken, abortkamp, vindkraft og bompengeopprør. Regjeringen Solberg har blitt fire, og fått flertall – men sliter med fallende oppslutning og indre spenninger.

Alle tegninger: Flu Hartberg
Alle tegninger: Flu HartbergVis mer
Kommentar

Statsminister Erna Solberg (H)

Regjeringens vonde halvår

Har kommet i mål med sitt langsiktige, strategiske mål om en borgerlig flertallsregjering. Erna Solberg har dermed fått oppfylt sin drøm, men til hvilken pris? Statsministeren har vist en egen evne til å ri av stormer og bukte seg gjennom problematiske saker, dette halvåret med Wara-saken, abortstrid, vindkraft, bunadsgeriljaen og bompenger. Til forskjell fra tidligere, tærer disse sakene nå kraftig på partienes popularitet. Flertallsregjeringen hennes har sterke, indre spenninger, og når alle er på innsida blir rammene stivere. Solberg ser ikke ut til å ha knekket koden til hvordan disse fire skal utvikle et felles prosjekt som samtidig sikrer alle sammen tilstrekkelig mandat hos velgerne. Utsiktene til fortsatt flertall etter valget i 2021 nå ser dårlige ut.

Finansminister Siv Jensen (Frp)

Regjeringens vonde halvår

Et stritt halvår, både som finansminister og partileder – for ikke å si kombinasjonen av de to rollene. Kulminerte under partiets landsmøte i mai, da Carl I. Hagens forslag om 100 mrd. fra oljefondet til å slette bompengegjeld fikk stående applaus. Spennet mellom behov for ansvarlighet og markeringer er nå nesten mer enn Jensen kan bære. Dummet seg ut med presentasjonen av ulikhetsmeldingen, og gjorde en vanskelig sak – økte forskjeller – enda vanskeligere for regjeringen.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V)

Regjeringens vonde halvår

Ingen er flinkere til å hylle kulturen enn Trine! Visjonene er store, men hva med handlekraften? I kulturmeldinga staket hun ut ni politiske mål for framtida, samt annonserte seks nye meldinger og to strategier. Samtidig: Store deler av kulturbransjen står over enorme strukturelle utfordringer, men behandles med pinsett der man egentlig trenger slegge. Og grepene som er tatt, NRK-skatt, momsfritak på e-bøker, har vært lavthengende og allerede gjennomdiskutert frukt. Kulturministeren har med andre ord fortsatt til gode å vise at hun ikke bare har det i kjeften.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieministeren, som mener ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne, ville ikke vise solidaritet med skeive familier ved å gå i Pride-paraden. Har fått makt over et sårbart politikkområde hvor han er i utakt med det store flertallet i Stortinget og befolkningen. Sørget for at milliarder av fellesskapets verdier i Opplysningsvesenets fond i praksis tilfaller kirken. Fikk reversert de omstridte endringene i pleiepengeordningen.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H)

Regjeringens vonde halvår

Regjeringens største tåkefyrste. Er fortsatt integreringsminister, men gjør lite ut av rollen. Forsøker å komme på banen i skolepolitikken, blant annet med skolebidragsindikatoren, men lykkes bare delvis. Har ikke evnet markere seg siden han byttet statsrådspost. En misbrukt mulighet for skolepartiet Høyre, spesielt inn mot et viktig lokalvalg. Vinner interne budsjettkamper mot Nybø i departementet, men innfrir ikke lovnaden om å fullfinansiere lærernormen, KrF (og Hareides) største budsjettseier.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp)

Regjeringens vonde halvår

Terningkast: sittet for kort tid til å vurdere

Startet sin nye jobb med å proklamere at folk må få røyke, drikke og spise rødt kjøtt. Det er ikke nødvendigvis et dårlig råd, og et som den avdøde «godhetstyrannen» og samfunnsmedisiner Per Fugelli kunne ha underskrevet på. Det illustrerer likevel det pussige i at Frp har en statsrådspost for folkehelse. Har ellers ikke rukket å sette avtrykk i den korte tiden siden hun overtok jobben.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

Den stridbare Monica Mæland forserer vindkraftutbygging på Frøya. Hun har også plukket opp igjen kommunereformen. En djerv sak å løfte fram inn mot kommunevalget, men som hun gjør med god innsats i debattene og som fronter regjeringens politikk fastsatt i Granavolden-plattformen. Det ble pinlig tull med tall da hun og Høyre skrøt av «5500 færre i statsforvaltningen» på ett år, da det reelle tallet, på grunn av omorganisering, egentlig var en økning på 889 ansatte.

Regjeringens vonde halvår

Helseminister Bent Høie (H)

Regjeringens trofaste mann i den opprivende abortstriden, som resulterte i en historisk innskrenking av kvinners rettigheter. Vektlegger de svakeste faglige rådene i debatten om fosterreduksjon. Rotet med fakta om responstid for ambulanser, og må stri med både bunadsgeriljaen og problemer med fastlegeordningen. Gjør sin plikt for regjeringssamarbeidet generelt og KrF spesielt, men opplever mer kritikk enn noen gang i sine nesten seks år som helseminister.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H)

Regjeringens vonde halvår

Som vanlig et av regjeringens sterkeste kort: Trygg, faglig sterk og nyter bred respekt, både tverrpolitisk og internasjonalt. Har dette semesteret jobbet godt med hjemhentingen av foreldreløse barn fra Syria, og i stortingsmeldingen om multilateralt samarbeid varslet en dreining i Norges internasjonale engasjement. Tapte kampen for nedleggelse av Norad, men har ennå ikke levert den alternative reformen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Regjeringens vonde halvår

Speeddater småbedrifter, og jobber for å forenkle virkemiddelapparatet. Havnet i vår i en stor krangel om hva vi skal leve av etter oljen hvis vi ikke for eksempel kan tillate bedrifter å dumpe gruveavfall i fjorden. Framstår i overkant enkel i retorikken, men treffer trolig blink hos Høyres velgere. Rotet med klimamål i Stortinget, og høster sammen med resten av regjeringen kritikk for knefallet for Kina.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

Har gjort seg upopulær i debatten om arbeidsavklaringspenger (AAP), hvor mange har falt ut av ordningen og endt opp helt uten ytelser. Fastholder regjeringens harde arbeidslinje, men det er grunn til å spørre om gjennomføringen kunne vært gjort på en smidigere måte. Fortsetter jobben med å luke ut useriøse aktører i arbeidslivet. Fikk ros av Arbeiderpartiet for å gi Arbeidstilsynet makt til å stoppe ulovlig innleie av arbeidskraft, men kritikk for femprosentskontrakter og for å gi bemanningsbransjen for stort spillerom.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

Plutselig var det ikke like gøy å være samferdselsminister fra Frp. Kom inn i jobben akkurat i det vinden snudde fra stabil, fin sidevind med oppmerksomhet om kraftige økte samferdselsinvesteringer, til storm mot kraftig økte bompenger. To sider av samme sak, som viser en samferdselssatsing som mangler politisk bærekraft. Har blir tatt i kraftig overdrivelse av betydningen av blomsterkasser og arkitektkonkurranser for budsjettene, men ellers vist seg som en dreven og godt orientert forsvarer av regjeringens politikk.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

Regjeringens vonde halvår

Har uflaks og mangler tyngde til å håndtere det. Dette semesteret har forsvarsministeren møtt i kontroll- og konstitusjonskomiteen for å svare for skandalekjøpet FH-90-helikoptrene, og risikerer ny høring om merkostnadene til anskaffelsen av de nye F35-flyene. Møter sterk kritikk både fra FFI, eget parti, Nato og USA for manglende opptrapping av satsingen på Forsvaret. Har fått dekket merutgiftene til fregatt-forliset i revidert.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)

Regjeringens vonde halvår

Har vært lite synlig hatt få initiativ overfor Stortinget. På tampen av perioden har Elvestuen imidlertid markert seg sterkere. Blant annet med klimakur – pålegg til en rekke etater om en plan for halvering av utslipp innen 2030, handlingsplan for grønn skipsfart og et nullutslippsfond for næringstransport. Landet samarbeidsavtale med EU om klimakutt i Stortinget, og har vært offensiv i den regjeringsinterne debatten om bompenger.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H)

Dyktig Høyre-politiker som måtte gå fra bordet som utviklingsminister da KrF skulle inn i regjering. Jobben som digitaliseringsminister var tidligere ivaretatt av statssekretær i samme departement, og posten framstår dermed skapt for å opprettholde kjøttvekta i regjeringen. Inntrykket forsterkes gjennom et halvår hvor Astrup har vært ganske usynlig. Har lagt fram strategi for kunstig intelligens, opprettet et digitaliseringsdirektorat og er involvert i arbeidet med de politisk betente 5G-lisensene.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V)

Dro i land en historisk avtale om åpen publisering av norsk forskning. Det viktige skrittet i retning av å lage fungerende systemer for Open Access, den såkalte «Plan S», er Nybøs første store fjær i hatten som statsråd. Har imidlertid fått en stor ripe i lakken i vår. Anklages av blant annet 32 rektorer for utidig, politisk innblanding i Nord universitets lovfestede autonomi. Skaper med det usikkerhet og utrygghet om strukturreformen.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp)

Regjeringens fiskeri- og havbrukspolitikk er såkalt næringsvennlig. Det innebærer at hovedvekten legges på verdiskapning og mindre på kontroll og reguleringer. Her passer Harald T. Nesvik godt inn. Som han selv har sagt det: «Jeg er sjømatnæringens mann i regjeringen». Nesvik profilerte seg raskt med tilbud om kompensasjon da lakseoppdretterne ble rammet av algeangrep. Han har også lagt fram forslag til forenkling av kvotesystemet i fiskeriene.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Frp har etter hvert fått rutine i denne statsrådsposten, og Freiberg fyller skoene – om enn på en svært anonym måte. Fortsetter ufortrødent regjeringens spor med høyt tempo i oljebransjen med rekordmange utslippstillatelser i januar, og 90 nye leteblokker i mai. Har måttet tåle kritikk for en lite elegant parering av «engasjerte» klimastreikende ungdommer, men kjører samtidig et forsiktig fornybarspor med blant annet etableringen av to nye forskningssentre for miljøvennlig energi og utlysning av ett område for vindkraft til havs.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF)

Regjeringens vonde halvår

Avviklingen av pelsdyrnæringen ble ingen lett sak. Det måtte sterkt press og et ullent kompromiss til for å få et flertall i Stortinget. Saken kan komme tilbake, både i rettsapparatet og Stortinget. På plussiden noteres at Bollestad loste landbruksoppgjøret greit i havn. Hun ristet direktøren i Mattilsynet ut av sjefsstolen etter kontrollsvikt, og var tydelig da NRK avdekket uverdige forhold i svinenæringen. Bollestad har også signert en forpliktende klimaavtale med landbruksorganisasjonene.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

Regjeringens vonde halvår

Denne statsrådsposten har verken makt eller mandat til å gjøre de viktige grepene. Statsråden gjør så godt hun kan, er synlig i sektoren og løfter fram den sivile beredskapen. Når nær alle de store grepene for å oppnå bedre samfunnssikkerhet og beredskap hører innunder kollegenes myndighet, er det bare ikke så mye hun kan gjøre.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF)

Fikk regjeringen med seg på kravet om at Norad ikke skal legges ned. Har sikret en klarere arbeidsdeling for bistandsarbeidet mellom Direktoratet for utviklingssamarbeid og Utenriksdepartementet. Innkasserer dermed en viktig seier for KrF som regjeringsparti, og har kommet godt i gang med arbeidet om å forme bistandspolitikken i partiets bilde. Framstår villig til å tenke nytt om virkemidler.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp)

Regjeringens vonde halvår

Jøran Kallmyr tråkket friskt i salaten da han snakket om «frihet fra sosialisme» på frigjøringsdagen 8. mai, og utelot Sovjets bidrag til seieren. I saken om hans egen au pair slapp han med skrekken. Utvisningen av Abassi-familien har Kallmyr behandlet med en så lav profil at han knapt er synlig. Det gjenstår å se hvordan han vil håndtere den upopulære politireformen. Dette blir en hovedutfordring i tida framover.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.