VIL SAMLE: Erna Solberg vil ha alle departementer til regjeringskvartalet. Er det lurt? Foto: Jacques Hvistendahl
VIL SAMLE: Erna Solberg vil ha alle departementer til regjeringskvartalet. Er det lurt? Foto: Jacques HvistendahlVis mer

Regjeringskvartalet og byen

Erna Solberg vil ha alle departementer til regjeringskvartalet. Er det lurt?

Debattinnlegg

7 utkast til nytt Regjeringskvartal er nå stilt ut i paviljongen ved siden av høyblokka. Så langt har Statsbygg fått til en god prosess for å belyse mulighetene for et fremtidig Regjeringskvartal. Arkitektgruppene har balansert mellom skapende frihet og knallharde vilkår som skal oppfylles. Å jobbe på denne måten er arkitektens hverdag. Men denne gangen er oppgaven ekstra krevende og viktig.

Det som har vist seg å være ekstra krevende er den høye utnyttelsen av arealet i kvartalet. Alle utkastene preges av kravet om å plassere nesten alle Regjeringsdepartementene inn i dette avgrensete området. Til tross for stor kreativitet og dyktig faglig arbeid fra gruppene blir høyhusene for dominerende og de lavere konseptene for tette.

Samtidig bidrar utkastene på en verdifull måte til den pågående debatten om høyhus og byutvikling i Oslo. I hvor stor grad tåler byen at vi bryter med den rådende målestokken? Vil høyhus med slike dimensjoner sikre den åpenheten som etterspørres og virke inviterende på publikum og besøkende, eller vil de fremstå som uheldige maktsymbol? Hvordan skapes gode byrom på bakkeplan? Er ønsket om åpne, tilgjengelige byrom kontra sikkerhet tilstrekkelig belyst i disse forslagene?

Arkitektene kommer sentralt inn i denne debatten og blir fort gjenstand for både utskjelling og beundring. Det som imidlertid bør være kjernespørsmålet, er hva som skal til for å oppnå en god byutviklingsprosess. Området for det nye Regjeringskvartalet må bli en integrert del av byen rundt. Eksisterende gateløp og plassrom må trekkes inn i området som gode passasjer og gi tilbud for opphold for publikum. Området skal være inviterende, oversiktlig og trygt. For de angitte 5700 arbeidsplassene må det gis en felles identitet til området. Spørsmålet er om dette er for mange og om programmet bør reduseres. Dette blir en del av debatten fremover. I en eventuell revisjon av programmet bør det også vurderes om andre eksisterende bygg i området vil kunne huse et departement eller flere.

Evalueringsgruppen, som nå skal gi råd om hvordan de 7 utkastene skal brukes videre, har en krevende oppgave. De har et interessant og meget variert materiale å gå videre med, og de er fristilt til å benytte det på ulike måter. Arkitektorganisasjonen har tro på at prosessen videre kan føre frem til gode resultater og vil følge nøye med i utviklingen.

Stor honnør til Stasbygg for godt gjennomført prosess til nå. Men, nå er tiden inne til å spørre seg om regjeringen ønsker for mye plass på et relativt begrenset område.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.