Reisende i filosofi

Forlaget Omnipax utgir nå «Tenkofil», en bokserie om filosofi for barn, av den fransk-kanadiske filosofen Oscar Brenifier.

-  Med titler som «Hva tenker du om livet», «Følelser» og «Godt og vondt» forsøker jeg å stimulere barna til å stille grunnleggende spørsmål. Og i denne sammenhengen er spørsmålene viktigere enn svarene, sier Oscar Brenifier.

HAN ER EN SLAGS reisende i filosofi, og har besøkt Norge flere ganger, blant annet for å holde kurs og seminarer for lærere som skal arbeide med filosofiundervisning i grunnskolen.

-  I bøkene mine har hvert spørsmål flere mulige svar, sier Brenifier med henvisning til forordet. Der skriver han at noen svar kan virke innlysende, noen mystiske, andre overraskende og forvirrende. Men alle skaper de nye spørsmål fordi tanken er en vei uten ende: «Hvordan kan du bli lykkelig?», «Hvorfor er menneskene til?», «Hvorfor dør vi?», «Er det fint å være forelsket?», «Har du lov til å stjele for å spise?»

Brenifiers nyoversatte bokserie består opprinnelig av sju bind, og er hittil utgitt på 12 språk i 20 land. Nå kommer tre bøker på Pax, beregnet på barn, hjem og skole.

-  Norge har en beskjeden filosofisk tradisjon sammenliknet med Frankrike, der du arbeider til daglig?

-  Jeg opplever ofte den franske filosofiundervisningen som dogmatisk; elevene skal lære en rekke vedtatte sannheter med tilhørende navn og årstall. Den åpne, pragmatiske holdningen jeg møter i Norge kan være en fordel.

-  Den største utfordringen når filosofifaget skal inn i norsk skole?

-  En bekymring, et ekko som gir gjenklang over landegrensene, utløses av ordet læring. For igjen å sammenlikne Frankrike og Norge: I Frankrike handler mye av undervisningen om overføring av kunnskap. I Norge tar man større hensyn til den sosiale situasjonen. Jeg er opptatt av å stimulere elevenes fantasi og kreative evner. Dermed sier jeg ikke at all undervisning skal være morsom. For å filosofere må du se på problemer, og det kan noen ganger være direkte kjedelig.

 I OSLO: Oscar Brenifier. Foto: Andrea Gjestvang
I OSLO: Oscar Brenifier. Foto: Andrea Gjestvang Vis mer

HAN KONSTATERER at interessen for filosofi har vært voksende de siste 20 åra, kanskje som følge av sivilisasjonskrise og søken etter ny identitet.

Suksessen med «Sofies verden» er et tydelig symptom på utviklingen.

-  De fleste mennesker vet ikke så mye om filosofi, det er ikke som med fotball ... Men de fleste vet litt. Og de vet mer enn for ti år siden.

-  Når bør barn begynne å lære om filosofi?

-  I barnehagen. Man kan begynne med enkle temaer - for eksempel hvordan du skal forholde deg til andre barn og naboene dine. Etter hvert kan man forsiktig begynne å argumentere og analysere, sier pedagogen og filosofen.