Reiser mistillit i dag

Unni Wilhelmsen og D'Sounds Jonny Sjo fører an når kampen mot de underslagsanmeldte artistlederne Øivind Myhrvold og Casino Steel fortsetter i dag. Nå skal de kastes ut av GRAMO-styret.

Bård Tufte Johansen, Herborg Kråkevik, Bugge Wesseltoft, Jonas Fjeld og Bertine Zetlitz er blant artistene som stiller seg bak et mistillitsforslag på GRAMOs generalforsamling i dag.

- Vi håper at så mange som mulig kommer til å stemme, sier Unni Wilhelmsen. De har også samlet noen hundre fullmakter.

GRAMO er plateartistenes vederlagsbyrå, som sørger for at artistene får provisjon når deres musikk blir publisert og spilt i mediene.

Hvert år triller 50 millioner kroner inn til GRAMO, og fordeles videre til artistene og deres organisasjoner .

Øivind Myhrvold og Casino Steel er anmeldt til Økokrim for underslag i GramArt, organisasjonen som skal hjelpe norske artister å forvalte vederlagspengene.

Nå krever opprørte artister at Myhrvold og Steel må ut av GRAMO-styret, der de fortsatt har et år igjen som representanter for GramArt. Mange frykter at duoen vil fordele mer penger til GramArt selv, og mindre til artistene, etter bråket rundt GramArt det siste året.

- De to bestemmer fordelingen av pengene til GramArt. Vi har ikke innsyn eller mulighet til å følge med på hva som skjer. Vil de to overføre penger til GramArt etter eventuelt å ha tapt valget på generalforsamlingen 20. juni? spør Sjo.

Skulle mistillitsforslaget få flertall, står Øystein Sunde og Lars Martin Myhre klare til å overta styreplassene i GRAMO .