Reiss-Andersen Gunnar

Navn:

Gunnar Reiss-Andersen

(1896-1964)

Yrke:

Forfatter, kunstanmelder og tegner

Bosted:

Oslo, Tjøme og Tvedestrand

Biografi:
Gunnar Reiss-Andersen ble født i Larvik i 1896. Målet hans var i ungdommen å bli maler og han søkte på kunstakademiet i Norge - uten hell. Derfor dro han til København og gikk på akademiet der i et halvt år. Han jobbet som kunstanmelder og tegnet vignetter for Dagbladet ved siden av studiene og i 1920 var han blant annet representert på høstutstillingen. I 1921 kom hans litterære debut med diktsamlingen «Indvielsens aar» som ble svært godt motatt. Etter dette ga han jevnlig ut diktsamlinger og mange av disse har tydelig tilknytning til Larvik. Han gjendiktet og oversatte også noen stykker av William Shakespeare, blant annet «Helligtrekongers aften», «En sommernatsdrøm», «Romeo og Julie» i 1930, «Et vintereventyr», «Kong Henrik den fjerde» i 1935, samt «Romeo og Julie» igjen i 1960.

Reiss-Andersen flyttet mye i løpet av livet sitt. Under krigen bodde han og familien i Sverige, dette oppholdet virket positivt på hans forfatterskap. Forfatteren var gift to ganger og fikk tre barn. Hans første kone var Elisabeth Waage. Ekteskapet med Tordis Anker Castberg varte livet ut.