Reiten fortjener lønna!

Reitens millioner: Man trengte ikke å være spåkone for å skjønne at norske medier ville utgjøre et hylekor for janteloven på vegne av landets rødgrønne og andre populistiske politikere når Reitens sluttpakke ble kjent. Det gjør derimot kravet til modige politikere som tør å si at Reiten fortjener lønna desto større. For Reiten har både juridisk og moralsk krav på hver eneste krone!

Først og fremst er det nødvendig å understreke at det ikke er Reiten selv som foreslår disse lønnspakkene. Selskapets styre foreslår lønnspakker som inneholder avtaler for lønn, bonus, opsjoner, sluttpakke og pensjon. At en av Norgeshistoriens fremste industriledere i 2008 ligger an til å tjene over hundre millioner kroner på en jobb han har utført gjennom åtte år er rett og rimelig. Eivind Reiten har gjennomført en omstrukturering av Hydro som har skapt milliardinntekter for den norske staten – uavhengig av utvikling i børs- og valutakurser. Det er hva han fortjener oppmerksomhet rundt, og ikke en lønnspakke som er foreslått av selskapets styre, og som han fullt og helt fortjener på bakgrunn av de verdiene han har skapt.

Kristin Halvorsen og resten av landets rødgrønne politikere, med populister fra FrP på slep, er nok fornøyde med at fremtidige ledere av statskontrollerte selskaper ikke lenger vil heve slike lønninger. Da er det verdt å minne om at det for norsk næringsliv er som for det norske landslaget: Kvalifiserte sjefer vokser ikke på trær, og de er sjeldent ledige i markedet. Norge er et lite land med store eiendeler. Skal vi i fremtiden ha kvalifiserte ledere til å forvalte våre verdier, så må vi konkurrere internasjonalt også på lønn!