Reklame for hvem?

Lørdag går en av reklamebransjens store festdager, «Gullfisken», av stabelen. Eller er det TV2s store festdag - som reklamekanal?

  • Uansett: Folket skal kåre årets beste reklamefilm. Ikke beste i betydning «den som har vært mest effektiv», det vil si den som har ført til størst salg for produktet den reklamerer for, men best i betydningen «den folk liker best». Som film? Som reklamesnutt? Som estetikk?
  • Som kjent er ikke reklame filmer som går på tv i konvensjonell betydning. Du finner ikke reklamefilmene i oversikten over kveldens programmer. Du vet verken hvilke reklamefilmer som kommer eller når de går. Reklame er det som skjer imellom eller inni programmene som går på tv-kanalene. I praksis er det den delen av sendingen folk ikke ønsker å se, men som er et nødvendig element for at de kommersielle tv-kanalene skal kunne sende folket de egentlige programmene. Reklamen er pengene som finansierer programmene.
  • Lørdag skal altså dette fenomenet - som det viser seg at folk zapper seg bort fra - feires. Man kan selvsagt lure på hvor interessant reklamebransjens feiring av seg selv er: hvilken interesse måtte vel folk ha av å se for eksempel skobransjens store årsfest? (Vi går da alle med sko.) Men interessant stoff er det tydeligvis, ettersom folkekanalen TV2 gir arrangementet timer i prime time på gudskjelovkvelden.

Dermed kan man mistenke TV2 for å ha visse interesser i at reklamefilmene blir eksponert, feiret og premiert. Gjennom å hausse opp reklamen og skape folkelig interesse for den, gjør TV2 seg interessant som reklamekanal. Reklamerer du på TV2, kan du få masse ekstra PR fordi du kan ende opp på medieshowet «Gullfisken». Reklamerer du bare på kino eller hos TV3, er du ikke med.

  • På denne bakgrunn er det sannsynligvis billig egenreklame for TV2 å bruke en kveld på å filme reklamebransjens feiring av seg selv. Og sende reklamefilmer gratis.
  • Slik slår aktørene i reklameverdenen mange fluer i en smekk når de dasker hverandre skrytende på skuldrene i morgen kveld: Reklamebyråene får reklamert for seg selv overfor potensielle kunder en hel kveld på TV2. Fjernsynskanalen får samtidig reklamert for seg selv som Norges største og beste reklamekanal. Og annonsørene som har valgt å lage reklamefilm og kjøpe reklameplass på TV2 - og det er ikke billig - får reklamere for seg selv.

For én gangs skyld helt gratis.