Reklame midt i filmen

Regjeringen gir etter for TV2s krav om liberalisering av reklamelovgivningen. I statsråd fredag vedtok regjeringen å åpne for reklameavbrudd i filmer på tv.

Hvis endringene blir vedtatt, vil et reklameavbrudd erstatte dagens ordning, som tillater reklame i avbrudd som er lengre enn 20 minutter. Det er for så vidt bra å slippe å se på værmelding midt i filmen, men liberaliseringen bryter det viktige prinsippet om å legge reklamen mellom programmene.

  • Endringene ble først annonsert av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland under Nordiske tv-dager i Bergen i juni.
Kristelig Folkeparti var tidligere sterkt imot reklameavbrudd i film, men har tydeligvis ombestemt seg: «Mitt argument den gangen var at reklameavbrudd i spillefilm bryter opp en kunstnerisk helhet. Men dette er ikke noe sterkt prinsipp for meg,» sier partiets mediepolitiske talsmann Ola T. Lånke til Dagens Næringsliv (DN). Prinsippet er imidlertid viktig for norske og internasjonale filmregissører, som ser reklameavbrudd som en grov krenkelse av åndsverkloven. Akkurat som komponister ville reagert hvis deres stykker ble avbrutt av bleiereklame.

  • I et forsøk på å argumentere for reklameavbrudd i film uttalte daværende statssekretær i Kulturdepartementet Roger Ingebretsen at pausen var et gode for alle parter.
«Vi innfører det vi på nordnorsk kaller en 'tissepause'-regel, der det skal være lov med et reklameavbrudd i filmen. TV2 kan dermed tjene mer penger, samtidig som folk kan gå på do eller sette på kaffe. Det er et sosialdemokratisk kompromiss mellom behov for kapital og en viss styring,» sa han til DN i fjor høst.

  • TV2 presser også for å få lov til å reklamere for reseptfrie legemidler, noe som ifølge DN kan gi kanalen en inntektsøkning på mellom 50 og 100 millioner kroner i løpet av en treårsperiode.
Foreløpig sier regjeringen nei, men presset om ytterligere liberalisering vil bare øke framover. De utenlandske kanalenes alkoholreklame, legemiddelreklame og reklame rettet mot barn gir store inntekter som TV2 mener de trenger for å være konkurransedyktige. Dette er regjeringens dilemma: De vil ha en sterk reklamefinansiert allmennkringkaster, men vil samtidig regulere hvilken type reklame kanalen skal finansieres gjennom.

  • Og hvis de åpner for alkoholreklame, må vi nok ha enda flere tissepauser.