Reklame og annen styggedom

REKLAME: Kunst-høyskolerektor Peter Butenschøn benytter en hel side i Dagbladet 29/11 til å fortelle hvor fælt det er med reklame. Innimellom alle skjellsordene finner man noen forsøk på faktaopp-lysninger, som dessverre ikke alltid er like etterrettelige.

Om de reklamefinansierte nedtigningstårnene i Oslo, for eksempel: «Det prinsippløse og grådige Hafslund sammen med JCDecaux fikk undergrave hele ordningen med å bygge om sine nedstigningstårn til enorme og grelle reklametårn bare for å tjene noen kjekke penger...,» skriver Butenschøn.

FORHOLDET ER ganske annerledes. Nedstigningstårnene måtte bygges om uansett, og gjøres vesentlig større. Dette kom som følge av pålegg av arbeidsmiljømessig art. Både størrelse, form og utseende måtte omsøkes. Disse søknadene ble behandlet på vanlig måte av Plan- og Bygningsetaten i Oslo.For øvrig synes jeg det er pussig å være vitne til den hånlige måten Butenschøn omtaler norsk næringsliv på. At næringslivet går med overskudd og tjener noen «kjekke penger» som kan beskattes er faktisk en forutsetning for at hans egen, statsfinansierte kunsthøyskole skal kunne overleve.Butenschøn ville sikkert likt å høre det da en av Plan- og bygningsetatens arkitekter uttalte i bygningsrådet i Oslo en gang på slutten av åttitallet: «Reklame er OK, bare det ikke settes opp der folk ferdes».