Rekordoverskudd for TV 2

Konsernsjef Kåre Valebrokk venter spent på at Kulturdepartementet skal komme med de nye betingelsene for å drive riksdekkende TV.

Etter et meget godt økonomisk år i fjor, og en lovende start på dette året, vil konsesjonsspørsmålet bestemme veien videre for TV 2.

En fornøyd konsernledelse kunne mandag presentere et overskudd på nesten 214,5 millioner kroner etter skatt og et overskudd på 344,2 millioner kroner før skatt.

Salget av aksjeposten i Canal Digital bidrar med 166 millioner kroner. Høye annonseinntekter er også en medvirkende årsak til det gode resultatet.

Sammenlignet med 1999 er veksten svært stor, og det ordinære resultatet økte med vel 358 millioner kroner. En medvirkende årsak til det svake 99-resultatet var at kostnadene i forbindelse med oppgjøret med TVNorge ble tatt inn i regnskapet i sin helhet.

Ikke for dyrt

Valebrokk understreker at fornyet konsesjon er svært viktig for TV 2, men at han ikke er villig til å betale en hvilken som helst pris.

Dersom ikke TV 2 får konsesjonen, regner han med at vi ikke lenger vil ha to riksdekkende fjernsynskanaler i Norge, men at NRK igjen får overta rollen som eneste allmennkringkaster.

- Jeg håper på en konsesjonstid på fem år, men hører at departementet kommer tilbake med en kortere periode. I tillegg vet vi ikke hva konsesjonen vil koste. Vi venter med spenning og gru, sier Valebrokk.

TV 2 har konsesjon til å sende riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn ved hjelp av satellitt og bakkesender ut år 2002.

Valebrokk mener at en utsettelse av et endelig vedtak i saken vil være svært uheldig for TV 2.

- Det fører til at viktige beslutninger og investeringer vil måtte utsettes i påvente av en endelig avklaring. Uansett utfall er det uheldig at prosessen med utlysning av ny konsesjon er blitt så forsinket som den nå er, sier TV 2-sjefen.

Optimisme

Selv om konsesjonssaken er uavklart, var det en optimistisk Valebrokk som presenterte regnskapet for 2000. Innerst inne innrømmer han at han regner med at TV 2 vil få fornyet sin konsesjon, blant annet fordi han ikke ser noen andre som er i stand til å drive riksdekkende reklamefinansiert fjernsyn enn hans eget selskap.

Utsiktene for i år er også gode.

- Vi har ikke sett noe markert tilbakeslag i reklamemarkedet, men vi regner ikke med så stor vekst i år som fra 1999 til 2000, sier han.

En del av det solide overskuddet vil TV 2 bruke til å friste seerne med bedre og mer underholdning. Valebrokk sier at seerne vil merke den store forskjellen i månedene som kommer fordi TV 2 kom senere i gang med sin storsatsing i helgene enn NRK.

(NTB-Svein Kristoffersen)