Rekordsommer for nettavisene

Aldri før har nordmenn på sommerferie surfet så mye på nettavisene som i år, og Dagbladet.no tar markedsandeler fra VG Nett.

Fellesferien er alltid en nedgangsperiode for nettavisene, men i år er nedgangen mindre enn tidligere. De to største aktørene, Dagbladet.no og VG Nett, har i juli hatt en merkbar økning fra i fjor, og Dagbladet har økt aller mest. Målt i unike brukere, det vil si hvor mange datamaskiner som har logget seg på, hadde Dagbladet.no i juli over en million flere brukere enn i samme periode i fjor. VG økte med 950 000.

Redaktør for Dagbladet.no, Rune Røsten, er svært fornøyd med sommerens resultater.

-   I julis første uke økte vi med hele 115 prosent i forhold til i fjor. Det var med litt hjelp av en viss hendelse på Quart-festivalen, men vi holdt oss på 80 prosent over fjoråret også uka etter.

Nye medievaner

Selv om hendelser som det utagerende sceneshowet på Quart trekker mange lesere, peker Røsten på endrede medievaner som den viktigste årsaken til endringene. Han får støtte av Torry Pedersen, redaktør i VG Nett.

-  Det har nok blitt en større del av den daglige rutinen for mange å sjekke nettavisene, også i ferien. Leserne har fått nye vaner.

I konkurransen mot VG Nett har Dagbladet.no prestert den beste sommeren noensinne, og har ligget stabilt på over 42 prosent av markedsandelene. Målt i antall sidehenvisninger har Dagbladet.no også til tider ligget over VG. Dette skyldes blant annet tjenesten vennetjenesten Blink, som Dagbladet.no er alene om.

Overskudd

Det norske markedet for nett- aviser skiller seg ut fra resten av Europa gjennom antallet store aviser. I de fleste land det er naturlig å sammenlikne Norge med, dominerer ei avis fullstendig, som Aftonbladet.se i Sverige. I Norge er derimot flere aviser på nett, og avstandene mellom dem er mindre.

Også TV 2 Nettavisen har satt ny rekord i juli, og går for første gang i historien med overskudd.

-  Quart-festivalen er nok mye av forklaringen på det høye antallet brukere i juli, men også normalbruket er bedre enn noensinne, sier redaktør Gunnar Savrum.

Han tror også oppgangen skyldes nye vaner:

-  Folk går til nettavisene fra andre medier, og dessuten har flere av oss tilgang til nett også om sommeren.

ØKNING: Fellesferien er alltid en nedgangsperiode for nettavisene, men i år er nedgangen mindre enn tidligere. De to største aktørene, Dagbladet.no og VG Nett, har i juli hatt en merkbar økning fra i fjor.