Religiøs dyreplaging

SLAKTEMETODER: Av hensyn til dyrene er slakt uten bedøvelse forbudt i land som Island, Norge, Sverige og Sveits, men det er ikke alle som bryr seg om dyrene. Rabbiner Joav Melchior mener den norske dyrevernlovens paragraf 9 om at «dyr skal svævast før blodet vert tappa» hindrer jøder og muslimer i å utøve sin religion, og han får støtte fra likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås: «Det handler om retten til fri religionsutøvelse. Dette burde utredes grundigere, man skal strekke seg langt når det gjelder å gi folk mulighet til fri religionsutøvelse», sier Gangås til NRK.

Det er trist at Beate Gangås viser total mangel på omtanke for dyrene, og for henne kan neppe dyr være annet enn ting. Dyrs lidelser later hun i hvert fall ikke til å bry seg om. Nei, Gangås er mer opptatt av menneskers «frihet» til å mishandle dyr.

Striden står om kosherslakting, en rituell slaktemetode som innebærer at dyrene får strupen skåret over og blir tappet for blod helt uten noen form for bedøvelse. Gangås’ svenske kollega har satt i gang en liknende sak i Sverige, men der gir Sveriges Veterinärförbund klar beskjed: «Det är veterinärförbundets absoluta uppfattning att alla djur skall bedövas innan avblodning sker och att bedövning efter snittläggning, så kallad post-cut stunning, inte är acceptabelt ur djurskyddssynpunkt.»

Fremfor å undergrave dyrevernloven, kunne rabbiner Melchior heller gjøre som norske muslimer har gjort: Inngå et kompromiss. Siden Det islamske forbundet i Norge har godtatt halal-slakting med bedøvelse, gjør det halal-slakting like ille som vanlig norsk slakting, men ikke verre.

Jeg vil på det sterkeste advare mot en tendens til å la religion rettferdiggjøre dyremishandling. Lidelsene for dyrene er akkurat like store, uansett om de blir utsatt for religiøs mishandling eller «vanlig» mishandling.