R.E.M. turnerer ikke

Det er den amerikanske nettavisa Sonicnet som publiserer de triste nyhetene. Dette skulle bli den første turnéen R.E.M. gjorde uten sin tidligere trommeslager, Bill Berry. Men planene er altså lagt vekk.

En eller flere av de tre R.E.M.'erne drar på promotion-tur, og dett er dett. Med ett unntak: Jobben for Neil Youngs Bridge School i San Francisco 17. og 18. oktober.

Det spekuleres i små, «private» konserter i forbindelse med intervjurunden. Ja, svenske Aftonbladet har slått det fast som sikkert at de vil gjøre en slik jobb i Stockholm.

Det er forsvåvidt ikke overraskende at de ikke turnerer. Med «Up» inkludert, har de gitt ut fem album på 90-tallet. Bare i etterkant av «Monster» (1994) har de turnert.