Ren trenering

«FRP-BYRÅKRATIET»: «Enhver som har vært innom Plan- og Bygningsetaten stemmer Fremskrittspartiet.» Det er ikke mine ord, men jeg har hørt dem. Jeg har også hørt om den unge kvinnen som satt på Legevakta og ventet fra kl. 22.00 til 03.00 med sin 4-åring. «Nå skal til og med jeg stemme Fremskrittspartiet,» sa hun fortvilt.

Hallo?

Det er Fremskrittspartiet som styrer i Oslo. Sammen med Høyre sitter i de i byråd og har et felles og likeverdig ansvar for det som skjer i byen. Legevakten har vært Fremskrittspartiets spesielle ansvar i 5 år.

I løpet av disse årene har det utviklet seg byråkratiske kulturer i en rekke etater og virksomheter. Framfor alt mangler kommunen en løsningskultur. De kommunale byråkratier flytter papirer og saker opp eller til siden, i stedet for å løse dem. Spør de som driver EKT ridesenter på Ekeberg etter at de i over fem år har forsøkt å finne en varig løsning for videre drift av ridesenteret. Spør Bækkelagets Sportsklubb om hva de opplevde da de mente det burde bli flerbrukshall på Ekeberg skole, som kan brukes av mange, i stedet for gymsal som kan brukes av få.

Vi har å gjøre med ren trenering, og en totalt manglende vilje til å finne løsninger. Fremskrittspartiet har ansvaret for dette. FRP-byrådene Sylvi Listhaug og Peter N. Myhre prøver i Dagbladet 4. juli å tilbakevise påstander om byråkrati. De tilbakeviser ingen ting. I stedet skriver de besvergelser mot sosialisme, enten for å vri seg unna, eller fordi de ikke aner hva som foregår i byen de styrer.