Resirkuleringsstatsråden

UTDANNING: Vi har kritisert kunnskapsminister Djupedal for at han prøver å ta æren for noe han har vært imot, nemlig Kunnskapsløftet. Han forsøker å snakke og skrive seg bort fra det faktum at han nå stort sett bare bedriver omskrivning av sin forgjengers politikk. I sitt svar til oss hevder han å måtte «rydde opp» etter Høyres tid i regjeringskontorene. Dette er en oppsiktsvekkende påstand, tatt i betraktning at han selv nærmest kastet sitt eget partiprogram i papirkurven og adopterte deler av Høyres den dagen han satt seg i statsrådstolen.

LA OSS TA fire eksempler: 1. Djupedal gikk til valg på å være mot nasjonale prøver. Nå har nasjonale prøver plutselig blitt en god idé, og han går likevel inn for å gjennomføre dem, men i en heller meningsløs utgave. Den forrige regjeringen innførte nasjonale prøver fordi det er viktig å få klare tilbakemeldinger om tilstanden i norsk skole, hvordan det står til på hver enkelt skole og hvordan det går med hver enkelt elev. Kort sagt: Kunnskap i skolen forutsetter kunnskap om skolen. Uten den informasjonen er det vanskelig å gjøre skolegangen bedre for elevene. Derfor er vi skuffet over at Djupedal nå velger en form på de nasjonale prøvene som ser ut til å være valgt ut fra hva som er enklest å rette. Formen bryter med hele prinsippet for de nasjonale prøvene. De skal være ferdighetstester, ikke kunnskapstester. En variant etter amerikansk modell med avkrysningsalternativer, som han nå vil innføre, er helt uegnet til å finne den informasjonen som er nødvendig om læringsutbyttet. Dette kalles ikke opprydning - det kalles å ødelegge et godt verktøy.2. SV og Djupedal var - før valget - svært kritiske til at det ble innført opptakskrav ved allmennlærerutdanningen. Han mente at man til allmennlærerutdanningen - som utdanner noen av de viktigste menneskene i Norge - fortsatt skulle ta opp elever med laveste ståkarakter. Men så kom Djupedal og partiet hans i regjering, og da ble plutselig opptakskravene en god idé. Til og med så god at det kan være nødvendig med enda strengere opptakskrav, i følge statsråden. 3. Hovedproblemet med Kunnskapsløftet, slik SV og Djupedal så det, var at de nye læreplanene skulle ha klare kompetansemål. Nå er plutselig læreplaner med klare kompetansemål en av de aller beste tingene ved Kunnskapsløftet, i følge Djupedal.4. Da Høyre i 2005 foreslo at fireåringer skulle språkkartlegges for å finne ut om de trengte språkstimulering før skolestart, mente SV og Djupedal at det var uhørt å måle og teste fireåringer. Nå er det plutselig blitt en riktig god idé, og Djupedal foreslår det selv.

DET SPØRS om ikke statsråden bør rydde litt i egen politikk og rydde litt overfor egne velgere fremfor å late som hans forgjenger skapte rot. Det er få som lar seg imponere over en resirkuleringsstatsråd som ikke gjør annet enn å gjenta sin forgjengers politikk og strategiplaner på viktige områder, som han attpåtil var i mot. Særlig ikke når han prøver å ta æren for det.